Sicili İyi Olan Kademe Alacak

NEVŞEHİR(MHA) Sağlık-Sen Nevşehir Şube Başkanlığından yapılan açıklamada sicili iyi olan sağlık çalışanlarının mart ayından itibaren kademe alacağına dikkat çekildi.

Açıklamada; “6111 sayılı kanun gereğince kamu çalışanlarından 2011 yılından 2019 yılına kadar (sekiz yıl boyunca) iyi sicili bulunanlar bir kademe alacaklar. Uygulama mart ayı maaşına yansıyacaktır. 25/02/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile sicil uygulaması kaldırılarak 657 Sayılı DMK'nın 64 ve 37. maddesinde yer alan "sicil" yerine "disiplin cezası almama" şartı getirilmişti. 64. maddenin yeni hali: "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." 37. maddenin yeni hali: "Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir" ifadelerine yer verildi.

- CT Haber, Sağlık bölümünde yayınlandı
https://www.cthaber.com/haber/1871181/sicili-iyi-olan-kademe-alacak