Altınyıldızlılar Ulusal Okuma Becerileri Sınavında Dereceleri Topladı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri, öğrencilerin bilgiyi anlamaya ve iletmeye yönelik becerilerini belirlemeyi amaçlayan bir uygulama olan OKUBEG(Okuma Becerileri) sınavı ile sınıf düzeyi ve gelişim özelliklerine göre belirlenen özgün metinler ile okumayı etkin bir şekilde belirli bir amaca yönelik gerçekleştirme bilimsel bir etkinliğe katılmalarını sağlayarak yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olup aklın ve bilimin aydınlık dünyasında yol gösterici bir ışık olabilmek amacıyla ulusal düzeyde düzenlenen, OKUBEG okuma becerileri olimpiyatlarına katıldılar ve

KIVANÇ ÖZGÜN %2’lik dilim

ZEYNEP BERİN DOĞAN %2’lik dilim

MİRAY TEKİN %4’lük dilim

İPEK ERKUL %4’lük dilim

İPEK BARIŞ %4’lük dilim

ASUDE ANDIÇ %4’lük dilim

derecelerini topladılar.

%2’lik dilime giren öğrencilerimiz bir sonraki aşama olan Derin Okuma düzeyine katılmaya hak kazanmışlar.

OKUBEG OKUMA BECERİLERİ uygulaması sadece öğrencilerin okudukları metne ilişkin basit çözümlemeleri değil; sözcük bilgisini, dil bilgisini kullanma becerilerini, metinlerin yapısal özelliklerini bilmeyi ve dünya hakkındaki yaşamsal deneyimlerini kullanmayı da gerektirmektedir.

OKUMA BECERİLERİ uygulaması soruları; alanında uzman olan öğretim üyelerinin danışmanlığı ile hazırlanıp, öğrencilerin görsel yorumlama ve düşünme becerilerini ölçülüp ve yine bu alanda eğitimli olan öğretmen/akademisyenlerce puanlanıp analiz edilmektedir.

OKUMA BECERİLERİ uygulaması, öğrencileri çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı ve yapılandırılmış yanıtlı test maddeleri ile de ölçmektedir. Bu nedenle öğrencilerin bir metni çözümlerken uygun stratejileri kullanma becerisini ve bu becerilerin farkındalığı gibi üst düzey bilişsel becerilerini de değerlendirmektedir.

OKUMA BECERİLERİ uygulaması, öğrencinin akranları arasında ne konumda olduğunu göstererek sıralama yapan bir sınav değil; uygulama sonrasında öğrencinin yorum becerisinin incelenmesiyle bireysel dönütler veren bir uygulamadır. Öğrenciyi sadece verdiği cevap ile değil, açık uçlu sorularda cevaba ulaşırken kullandığı ifade şekli ve becerisine göre de değerlendirerek daha kapsamlı sonuçlara ulaşır.

OKUMA BECERİLERİ, uluslararası geniş ölçekli sınavlar ile yakından ilişkili bir uygulamadır. Bu anlamda öğrencilerin dil kullanım becerilerini sadece ders kazanımları kapsamında değil, aynı zamanda evrensel okuma yeterliklerini göz önüne alarak değerlendirmektedir. Bu amaçla uygulamada sürekli, süreksiz ve karışık metinler, görsel okuma metinleri ile birlikte yer almaktadır. Öğrencilerin metinleri anlama, açıklama, ilişkilendirme ve çıkarım yapma becerilerinin yanında kendi düşüncelerini yorumlama ve değerlendirme becerilerini kullanmalarına imkân veren benzersiz bir uygulama olan

OKUMA BECERİLERİ, aynı zamanda ayrıntılı ve bilimsel karneleri ile gelişimi destekleyen ve yönlendiren bir nitelik taşımaktadır.

'Altınyıldız Koleji ; 'Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak Aklın ve Bilimin Işığında Türkiye’nin Geleceğini Yetiştiriyoruz sloganıyla çıktığımız bu yolda öğrencilerimizin Ulusal Düzeyde yapılan bu yarışmalarda Türkiye dereceleri alması bizlerin geleceğe daha umutla bakmasını sağlamaktadır. Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

- Cesur ve Tarafsız Haber, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.cthaber.com/haber/10370051/altinyildizlilar-ulusal-okuma-becerileri-sinavinda-dereceleri-topladi