Kâfirlere Benzemek

Hamd ALLAH Subhanehu Ve Teala ya mahsustur. Ona hamd eder Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden Ona sığınırız. Onun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki Allâhtan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki Muhammed aleyhisselâm Onun kulu ve Rasûlüdür.

Bundan sonra

Allâh Subhânehu ve Teâlâ kâfirlere benzemeyi Müslümanlara haram kılmıştır. Kendisinde hiçbir kapalılık bırakmadığı Muhammedî Şerîati göndermiş ve hayatımızın her alanında ona tâbi olmamızı emretmiştir. Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

Sonra biz seni dînden bir şerîat üzerine kıldık. Öyleyse sen ona uy bilmeyenlerin hevâlarına uyma.

[el-Câsiye: 45/18]

Allâh Subhânehu ve Teâlâ âyetinde:Sonra biz seni dînden bir şerîat üzerine kıldık. Öyleyse sen ona uy buyurarak Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve selleme geçmiş şeriatları nesheden yeni bir şerîat verdiğini beyân etmektedir. Bu sebeble de ona ve ümmetine bu şerîata tâbi olmalarını emretmiştir. Bu emir şeriata göre göre yaşamayı ona göre hükmetmeyi ona muhâkeme olmayı ve onu hayatın her alanına hâkim kılmayı gerektiren bir farzdır. Zamanların yahut mekânların değişmesi onu değiştiremez.

Sonra Allâh Subhânehu ve Teâlâ:Bilmeyenlerin hevâlarına uymabuyurarak hevâ ve irâdelerine tâbi olanlara uymayı onların peşinden gitmeyi onlara özenmeyi ve benzemeyi yasaklamıştır. Muhammedî Şerîat dışında kalan şeylerin tamâmı hevâ ve hevestir. Allâh Subhânehu ve Teâlâ diğer bir âyetine şöyle buyurmaktadır:

Ey îmân edenler Yahûdî ve Hıristiyanları velîler edinmeyin Onlar birbirlerinin velîleridirler. Sizden kim onları velî edinirse muhakkak o da onlardandır. Şüphesiz Allâh zâlimler topluluğuna hidâyet vermez.

[el-Mâide Suresi Ayet 5/51]

Allâh Subhânehu ve Teâlâ âyetinde:Yahûdî ve Hıristiyanları velîler edinmeyin buyurarak Yahûdî ve Hıristiyanları velî edinmeyi Müslümanlara haram kılmıştır. Velî dost ve yardımcı himâye eden ve başkası üzerinde onun adına tasarruf yetkisi olan demektir.

Allâh Subhânehu ve Teâlâ onları velî edinmeyi haram kıldıktan sonra: Onlar birbirlerinin velîleridirler buyurarak özelde Yahûdî ve Hıristiyanları genelde ise tüm müşriklerin birbirlerinin dostu olduğunu ve küfürde tek millet olduklarını beyân etmiştir. Müslümanların onlarla herhangi velâyet bağı yoktur. Burada dikkatli olunması gerekmektedir. Kişi kendisi dahi farketmeden Yahûdî ve Hıristiyanlardan olabilir. Zîrâ âyette bu: Sizden kim onları velî edinirse muhakkak o da onlardandırbuyrularak açık bir şekilde beyân edilmiştir. Bu sebeble de onlara özenmek ve taklid etmek onları dost ve yardımcı edinmek himâye etmek korumak onları hükmedici ve yönetici konuma getirmek gibi ameller Müslümanlar için diri diri ateşe atılmaktan çok daha şerli ve kötü sonuçlar doğuracak fiillerdir. İbn Ömer radîyallâhu anhumâdan rivâyet edilen hadîste Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem de bu konu hakkında şöyle buyurmuştur:

Kim kendini bir kavme benzetirse o da onlardandır.

[Ebû Dâvûd 4031 Ahmed 5114

İbn Abbâs radîyallâhu anhumâdan rivâyet edilen hadîste ise şöyle buyurmuştur

Kim bizden başkasının sünnetiyle amel ederse bizden değildir

Taberânî el-Kebîr: 11335

Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem İbn Ömerin rivâyet ettiği hadîste kişinin kendisini benzettiği kavimden olacağını İbn Abbâsın rivâyet ettiği hadîste ise sünnetinden başkasıyla amel edenin Müslümanların yolundan ayrılmış olacağını beyân etmiştir. Bu sebeble kâfirlere ve müşriklere benzemek onların yollarına kanun ve yasalarına tâbi olmak kıyâmete kadar değişmeyecek olan bir haramdır. Onların küfür olan itikadlarına ve amellerine tâbi olmak onları benimsemek ve bunlarda onlara benzemeye çalışmak küfre varan haram olup onların dînlerinden olmayı gerektirir. Nitekim yukarıdaki âyette Allâh Subhânehu ve Teâlâ: Sizden kim onları velî edinirse muhakkak o da onlardandırbuyurmaktadır. Bu noktada Abdullâh b. Amr radîyallâhu anh şöyle demiştir: Kim Acemlerin ülkesinde kalır da onların yeni yıllarını ve mihricanlarını bayram festival ve galalarını kutlayarak bu şekilde onlara benzer ve bu hal üzereyken ölürse kıyâmet gününde onlarla birlikte haşrolunur.

[Beyhakî es-Sünenül-Kebîr: 9/392 18863

Küfür olan benzeyişin dışında kalan şeylerde kâfirlere benzemek ise haramdır. Onların âdetlerinden olan giysileri giyinmek onlara özgü söz ve davranışlarda bulunmak -dînlerinin bir simgesi olmadığı sürece- böyledir. Çünkü giyim kuşam ve konuşma gibi şeylerde kâfirlere benzemek onları sevmeyi gösterir. Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem kâfirlerin elbiselerini giydiğini gördüğünde Abdullâh b. Amr radîyallâhu anhumâya şöyle demiştir:

Şüphesiz bunlar kâfirlerin elbiseleridir. Bu sebeble bunları giyme.

Müslim 2077 Nesâî 5316

İbn Ömer radîyallâhu anhumâdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

Müşriklere muhâlefet ediniz. Bıyıkları kesin sakalları salın.[Buhârî 5892 Müslim 259

Müminlerin emiri Ömer b. Hattâb radîyallâhu anh Utbe b. Ferkada gönderdiği mektûbta müşriklere benzemeyi yasaklayarak şöyle yazmıştır:Müşriklerin elbisesini giymekten ve ipek elbiseden sakının

[Müslim 2069 Ahmed 92

Ebû Mûsâ el-Eşarî radîyallâhu anh şöyle demiştir: Ömer b. el-Hattâb radîyallâhu anha şöyle dedim: Benim Hıristiyan bir kâtibim var. O da bana dedi ki: Ne yaptın Yazıklar olsun sana. Allâhu Teâlânın: Ey îmân edenler Yahûdî ve Hıristiyanları velîler edinmeyin Onlar birbirlerinin velîleridirler buyurduğunu işitmedin mi Tevhîd ehlinden hanîf olan birini kâtip edinemez miydin Ben de ona: Ey Müminlerin Emîri Yazı işlerinde çalışması kâtipliği benim içindir dîni de kendisine aittir dedim. Bunun üzerine o: Allâh onları alçaltmışken ben onları şereflendirip onlara saygı gösteremem. Allâh onları zelîl kılmışken ben onları yüceltemem. Allâh onları uzaklaştırmış iken ben onları kendime yaklaştıramam dedi.

el-Vasît fî Tefsîril-Kurânil-Mecîd: 2/197.

Anlaşılacağı üzere kâfirlere benzemek onlara özenmek ve yakınlık göstermek haramdır. Müslüman bir kimse evinde işinde mescidinde sofrasında cenâzesinde düğününde ihtilafında ve ikrâmında kısacası hayatının her alanında Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellemin Sünnetini kendisine örnek alarak hareket etmelidir. Kâfir ve müşriklerinden onların âdet ve törelerinden kanun ve yasalarından yüz çevirmelidir.

Salât ve selâm yaratılmışların en hayırlısı Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellemin âlinin ve ashâbının üzerine olsun.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hacı Ahmet Ünlü - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak CT Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan CT Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Nevşehir Markaları

CT Haber, Nevşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (505) 453 50 40
Reklam bilgi

Anket Nevşehir İçin Hangi Milletvekili Daha Çok Çalışıyor ?