Şehid Şeyh-ül islâm İbn-i Teymiyye'yi Eleştirenlere Cevap

Peygamberimiz s.a.s. şöyle buyurur: Âlimler peygamberlerin varisleridir.

Âlimlerin fetvalarına itiraz edilebilir ama kendilerine sapık denilmesi insanı çok büyük bir vebale hatta sapıklığa sürükleyebilir. İbnu Teymiyye hakkında iddia edilenler ve hapse atılış sebebi olarak zikredilenler ona iftiradır. Türkiyede ne yazık ki halkımız İbnu Teymiyyeyi iftiracıların mesajlarını taşıyanların kalemlerinden ve ağızlarından tanıdı. Hindistanın son dönem âlimlerinden Ebul-Hasen Ali en-Nedvinin yazdığı Ahmed ibnu Teymiyye adlı kitabını okumanızı tavsiye ederim. Ayrıca size ümmetin önderi durumundaki bazı büyük ilim adamlarının İbnu Teymiyye hakkında söylediklerini aktarıyorum: İbnu Abdilhadi İbnu Teymiyye hakkında şöyle der: Rabbani bir imam ümmetin müftüsü ilim denizi hafızların seyyidi asrının eşsiz bir âlimi. Şeyhul-İslâm Kuranın tercümanı zahidlerin önderi abidler içinde sessiz bidatçıların düşmanı ve müçtehid imamların sonuncusu. Hafız Zemlekani: Beşyüz seneden beri hıfzı ondan daha kuvvetli olan görülmemiştir. Hafız el-Mizzi: İbnu Teymiyyeden daha iyi Kuranı ve sünneti bilen ve en güzel şekilde onların yolundan giden görmedim. Hafız Berzali: O kendisine toz kondurulmaması gereken içtihad seviyesine ulaşmış ve müçtehidliğin şartlarını kendisinde toplamış bir imamdır. İbn Hacer el-Askalânî: O bir beşerdir hata da eder isabet de. İsabet ettiği konular daha fazladır onlardan istifade etmek gerekir. Bu isabet ettiklerinden dolayı Allahın merhametine kavuşacağı ümit edilir. Hata ettiği yerlerde taklit edilmez ancak mazurdur. Çünkü onun dönemindeki âlimler onun içtihad şartlarına sahip olduğunu kabul etmişlerdir. İbnu Hacer el-Askalani hadis ilminin en büyük âlimlerindendir. Sahih-i Buhari için yazılan şerhlerin en etkilisi ve en yaygını olan Fethul-Bari onun eseridir. Rical ilminde bütün hadisçilerin başvuru kaynağı olan Tezhibut-Tezhib de onun önemli eserlerinden biridir. Rical ilmindeki derin ilmi sebebiyle onun verdiği bilgiler kişiler hakkında delil sayılır. Dolayısıyla İbnu Teymiyye hakkındaki şehadeti hadisler açısından delildir. İmam Zehebi: İbnu Teymiyye sahabe ve tabiinin mezhep ve görüşlerini çok iyi bilirdi. Bir meseleyi anlattığında o konuda dört mezhebin görüşlerini de bildirirdi. Ancak belirli bazı konularda onlara muhalefet etmiş ve bu konularda da kitap ve sünnetten delil getirmiştir. Yine Zehebinin bir başka sözü: Onun cesareti darb-ı mesel olmuştur. O bu cesaretiyle büyük kahramanlara benzerdi. İmam Zehebi de Askalani gibi hadis ilminin en büyük âlimlerindendir. Zehebinin bu sözlerin dışında da İbnu Teymiyyeyi öven birçok sözü bulunmaktadır. Hafız Bezzar: İbnu Teymiyyenin güzel hanıma tatlı bir cariyeye iyi eve bir hamiye bostan ve bahçelere rağbet ettiği duyulmamış para pul için gayret etmemiş bineklere hayvanlara nimetlere ve güzel elbiselere meyletmemiş makam elde etmek için boğuşmamış mubah olan birtakım kazançlar elde etmek için de aşırı bir gayret göstermemiştir. Biz onu dünya lezzetleri ve nimetlerinden bahsederken dünyalık sözlerle meşgul olurken ve maişeti için insanlardan bir şeyler isterken hiç görmedik. Bilakis bütün himmetini âhiret için ve Allaha yaklaştıracak şeyler için sarf ederdi. İmam Salih bin Ömer el-Buhitkini: Ben İbnu Teymiyyenin bu zamana kadar okuduğum kitaplarında onun küfrünü zındıklığını gerektirecek bir sözüne rastlamadım. Onun kitaplarında kişiyi ilim ve dinde yükseltecek bidatçılar ve sapıklarla mücadele gibi meziyetlere rastladım. Hanefi mezhebinin meşhur âlimlerinden Bedruddin el-Ayni: Kim onun kâfir olduğunu söylerse o kâfir olur. Kim onu zındıklıkla itham ederse o zındıktır. Bu sözler ona nasıl nisbet edilebilir Onun kitapları her tarafta yayılmıştır ve onun kitaplarında sapıklık ve tefrikaya işaret eden hiç bir şey yoktur. Yine Hanefi âlimlerinden Abdurrahman bin Ali: İbnu Teymiyyeden onun küfrünü fıskını ve dinde çirkinliğini gerektirecek bir şey nakledilmemiştir. İbnu Teymiyyenin hapse atılmasının sebebi o zamanki zulüm sistemine teslim olmayarak hakkı haykırmaya devam etmesidir. Zâlimler kendilerini haklı göstermek için de hakkında iftiralara başvurmuşlardır. Ayrıca o Dehrîler Kaderîler Cehmiler Mutezililer Vahdet-i Vücud felsefesini savunanlar bidatçiler ve hurafeciler karşısında mücadele etmiş bunlar aleyhine kitaplar yazmıştır. Bu yüzden onun aleyhine çalışanlar söz konusu iftiralarını halk arasında yaygınlaştırmada bu grupların mensuplarından yararlanmışlardır. Hapse atılırken şu sözleri sarf etmişti: Düşmanlarım bana ne yapabilirler Ben cennetimi kalbimde bahçemi göğsümde taşıyorum. Nereye götürülsem onlar benimle beraberdir. Hapsedilmem halvet öldürülmem şehâdet ve memleketimden sürülmem ise seyahattir. Onun bu sözleri bugün slogan haline getirilmiştir. Ama kimse bu sözlerin ona ait olduğunu bilmez. Ne kadar ilginçtir ki günümüz insanları iftiracıların dilinden çıkan asılsız iddialardan yola çıkarak ona kin beslerken slogan haline getirip tekrar ettikleri güzel sözlerin ona ait olduğunu bile bilmezler. İbnu Nasıruddin iftiracılara cevap amacıyla onun hakkında er-Reddul-Vafir isminde bir kitap yazmış ve 87 büyük ilim adamının hakkında söylediği övgüleri bu kitapta bir araya getirmiştir. Bu eserde görüşleri zikredilen âlimler İbnu Teymiyyenin Şeyhul-İslâm yani büyük bir müçtehit imam olduğunu dile getirirler. İbnu Teymiyyeyi kötülemede kullanılan sözler ağızdan ağza nakledilen sözlerdir. Eğer o sözler gerçekten onun iddiaları olsaydı kitaplarında da yer alırdı. Neden bir tek kişi söz konusu iddiaları kitaplarından çıkarıp gösteremiyor Kitaplarında rastlananlar Vahdet-i Vücud felsefesi başta olmak üzere kaynağı İslâmda olmayan birtakım felsefi görüşler ve hurafeler hakkındaki tenkitleridir. Vahdet-i Vücud felsefesini tasavvufun özü sayıp da savunmak esasında tasavvufa da zarar vermiştir. Bilindiği üzere bu felsefeye tanınmış tasavvuf önderlerinden İmam Rabbani başta olmak üzere birçok mutasavvıf da karşı çıkmıştır. İbnu Teymiyye kendisi büyük âlim olduğu gibi aynı zamanda büyük ilim önderleri yetiştirmiştir. Bunların başında gelen de büyük tefsir âlimi İbnu Kesirdir. İbnu Kesirin tefsiri ondan sonra yetişmiş müfessirlerin temel başvuru kaynağıdır. İbnu Kesir hocasından her zaman övgüyle söz etmiştir. Yine İbnu Teymiyyenin yetiştirdiği âlimlerden biri de ünlü fıkıhçı İbnu Kayyım el-Cevziyyedir. İbnu Kayyım el-Cevziyenin eserlerinde yer alan fetvalar fıkıhçılar tarafından başlı başına delil kabul edilir. İbnu Kayyımden sonra yazılmış fıkıh kitaplarını şöyle bir inceleyin Zâdul-Mead adlı eseri kaynak göstermeyen bir tek kitaba rastlamazsınız. Bütün fıkıhçılara dayanak teşkil eden ve ufuklarını açan Zadul-Mead İbnu Teymiyyenin en parlak öğrencisi olarak tanınan ve onun yolunu sürdüren İbnu Kayyım el-Cevziyenin eseridir. Fakat ne kadar ilginçtir ki İbnu Teymiyye hakkındaki kin ve tenkitlerin kaynağı ilme değil cehalete dayandığından onu yerin dibine geçirenler çoğu zaman İbnu Kayyım el-Cevziyye ile İbnul-Cevziyi birbirine karıştırırlar. Sadece bu bile ona sataşanların onun hakkında ne kadar az şey bildiklerini göstermeye yeter. Hakkında yüzlerce büyük ilim adamının hüsn-i şehadeti olan Ahmed ibnu Hanbel rh. a.den sonra cenazesinde en büyük kalabalık toplandığı bildirilen vefatı sebebiyle muhtelif yerlerde kendisi için gıyabi cenaze namazları kılınan yani dönemindeki Müslümanların büyük çoğunluğunun kendisi için hüsn-i şehadet ittifakında bulunduğu bir ilim önderi hatta bir ilim kapısı için sapık nitelemesi kullanılabilir mi Bu insanı büyük bir vebale sürükler. Size Yüce Allahın huzuruna böyle bir veballe çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Sonuç olarak size İbnu Teymiyyeyi iftiracıların dilinden değil güvenilir kaynaklardan yukarıda isimlerini zikrettiğim âlimlerin dilinden öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bunu yaparsanız sapık nitelemesinin ne kadar büyük bir itham olduğunun farkına varacaksınız.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hacı Ahmet Ünlü - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak CT Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan CT Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Nevşehir Markaları

CT Haber, Nevşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (505) 453 50 40
Reklam bilgi

Anket Nevşehir İçin Hangi Milletvekili Daha Çok Çalışıyor ?