Baro Başkanlığı Kapadokya Alan Başkanlığına Dava Açtı

Resmi gazetede yayımlanan "Kapadokya Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular Ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hakkında Nevşehir Barosu Dava açtı.

Kapadokya Alan Başkanlığının "Kapadokya Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular Ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 15 Mart tarihinde Resmi gazetede yayımlanmıştı. Bu yönetmelik sonrasında alınan kararlar bir çok kesim tarafından tepkiye yok açtı. 

Gelen tepkiler üzerine Nevşehir Baro Başkanlığınca "Hukuka ve Hukukun Üstünlüğü" ilkesine aykırı olduğu yönünde ciddi bir kanaat oluşması üzerine, yönetmeliğin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için İdari Yargı Merciilerinde dava açıldı.

Nevşehir Baro Başkanlığından yapılan açıklamada;

"Kapadokya Alan Başkanlığının 15 Mart 2022 tarih ve 31779 sayılı Resmi gazetede yayımlanan "Kapadokya Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular Ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hakkında meslektaşlarımızdan ve toplumdan gelen yoğun yakınmalar üzerine, anılan yönetmelik Nevşehir Barosu Yönetim Kurulunca incelenmiş ve bu yönetmeliğin "Hukuka ve Hukukun Üstünlüğü" ilkesine aykırı olduğu yönünde ciddi bir kanaat oluşmuştur.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 76. Ve 95/21 maddelerinde; “Baroların, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmakla” yükümlü olduğu belirtilmiştir.

Bu nedenle, hukukun üstünlüğünü koruma görevi ve yükümlülüğü bulunan Nevşehir Barosu Yönetim Kurulu 21.03.2022 tarih ve 2022/33 sayılı kararıyla anılan yönetmelik hükümlerinin iptali için dava açma kararı almıştır.

Nevşehir Barosu Yönetim Kurulunun bu kararı üzerine Baro Başkanlığımız 13.04.2022 tarihinde anılan yönetmeliğin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için İdari Yargı Merciilerinde dava açmış bulunmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

13 Nis 2022 - 12:22 - Gündem