Üniversitelerde Rektör Dışında Akademik Personele Araç Tahsis Edilebilir mi?

Şu sıralar bir hayli gündemde olan bir soru var 'Üniversitelerde Rektör dışında herhangi akademik veya idari bir göreve makam veya hizmet aracı tahsisi yapılabilir mi?' Bu sorunun cevabı tabi ki hayır yapılamaz. Ancak siz değerli takipçilerimiz için daha detaylı açıklamak istedik.

Şu sıralar bir hayli gündemde olan bir soru var 'Üniversitelerde Rektör dışında herhangi akademik veya idari bir göreve makam veya hizmet aracı tahsisi yapılabilir mi?' Bu sorunun cevabı tabi ki hayır yapılamaz. Ancak siz değerli takipçilerimiz için daha detaylı açıklamak istedik.

Bilindiği üzere, kamu kurumlarında emrine taşıt verilecekler, 5 Ocak 1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununda düzenlenmiştir.

İlgili Kanunun "Taşıt Verilecekler" başlıklı 4 üncü maddesinde "Emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilenler (1) sayılı cetvelde, makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir." ifadesi yer almıştır. Bu çerçevede, makam hizmetine tahsis edilen taşıtlar cetveline baktığımızda Üniversitelerde yalnızca Rektöre makam aracı tahsis edilebileceği görülmektedir.

Diğer taraftan, kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılması her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda bir mecburiyettir bakış açısıyla 30 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin "Resmi Taşıtların Edinilmesi ve Kullanılması" başlıklı "237 sayılı Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvel kapsamındaki hizmetlere veya koruma altına alınanlara tahsis edilen taşıtlar dışında kalan ve hizmet aracı olarak kullanılan taşıtlar, münhasıran resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla aynı kurumun birimleri arasında ayrım yapılmaksızın ve mümkün olduğu ölçüde güzergah birleştirmesi yapılarak kullanılacaktır. Bu taşıtlar; özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılmayacak, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilmeyecektir. Bu hükümler 237 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kullanılan taşıtlar hakkında da uygulanacaktır" hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, devlet yükseköğretim kurumlarında makam aracının yalnızca Rektöre kanunla verildiği, bunun dışında üniversitede Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürü gibi diğer yöneticilere makam aracı tahsisi hukuken imkansızdır.

Diğer taraftan, Taşıt Kanunu'na ekli 2 sayılı cetveldeki görevlere tahsis edilen taşıtlar dışındaki hizmet aracı olarak kullanılanların ise Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hiçbir makama veya şahsa tahsis edilmemesi istenmiştir.

Bu çerçevede; Üniversitelerde Rektör dışında herhangi akademik veya idari bir göreve makam veya hizmet aracı tahsisinin yapılamayacağı, aksi durumlarda ise öğretim elemanları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, memurlar için de 657 sayılı Devlet Memurları Kanun kapsamında disiplin sürecinin işletilmesi gerekmektedir.

# Göre, 2021

08 Nis 2022 - 16:24 - Yaşam