Süt Üreticileri Birliğinde Genel Kurul 1 Mart'ta  

Nevşehir Süt Üreticileri Birliğinin 2020 – 2021 Mali yılları olağan seçimli genel kurul toplantısı 01 Mart Salı günü saat 11.00'da Kapadokya Kültür Merkezinde yapılacak.  

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Süt Üreticileri Birliğinin 2020 – 2021 Mali yılları olağan seçimli genel kurul toplantısı 01 Mart Salı günü saat 11.00'da Kapadokya Kültür Merkezinde yapılacak.  

Divanın teşekkülü ve divana evrakları imzalama yetkisinin verilmesinin ardından, 2020 - 2021 Mali yılları Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu raporlarının okunması, 2020 - 2021 Mali yılları Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, 2020 - 2021 Mali yılları Birlik ve İktisadi İşletme Bilançosu ve gelir tablosunun okunması, Okunan raporlar, bilanço ve gelir tablosunun görüşmelere açılması. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi. Bilanço ve gelir tablolarının kabulü. 2020 - 2021 Mali yıllarında Yönetim Kurulunca alınmış olan üyelikten çıkma ve çıkarılma kararlarının görüşülerek karara bağlanması. Yönetim kurulunca hazırlanan 2022 ve 2023 yılı bütçelerinin okunması, Tüzel ve Gerçek kişiler için 2022 ve 2023 Yılları Üye aidatlarının belirlenmesi. Harcırah, yolluk ve huzur ücretlerinin tespiti, birlik çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi ile fasıllar arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi ile bütçenin kabulü. Birlik Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerinin ve Merkez Birliği temsilcilerinin seçimi yapılacak.  

Nevşehir Süt Üreticileri Birliği genel kurulunda Gani Eren ve Ahmet Turan Bilada'nın çift liste ile genel kurulda üyelerden oy istemesi bekleniyor.

25 Şub 2022 - 13:08 - Gündem