Altınyıldız’dan Finlandiya Proje Ziyareti

Altınyıldız İlköğretim Kurumu’nun bu yıl Ulusal Ajans tarafından kabul edilen projesinin ilk toplantısı Finlandiya’da gerçekleştirildi.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu’nun bu yıl Ulusal Ajans tarafından kabul edilen projesinin ilk toplantısı Finlandiya’da gerçekleştirildi.

Altınyıldız Kolejinden yapılan açıklamada;

"CODING AWAITS FUTURE isimli projemizde çağımızın dersi STEM ve KODLAMA üzerine Türkiye, Finlandiya, İtalya, Macaristan, Bulgaristan ,Romanya ortaklığında Stem ve Kodlama derslerine yönelik aktarımlar yapılmıştır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak aklı ve mantığı kullanarak doğru adımlarla işlem yürütmeyi sağlayan ve bu işlem sırasını yeni ve farklı uygulamalar geliştirerek bir üst seviyeye taşıyan, matematiksel zekâ düzeyini de geliştirmeyi sağlayan ve zekâyı ileri seviyeye yükseltebilecek bir ders olan Kodlama STEM ve Robotik derslerini öğrencilerimize 4 yıldır vermekteyiz.  Kodlama, Stem ve Robotik derslerinde Öğrencilerimizin bilişsel ve sosyal gelişimleri doğrultusunda bilişim dünyasını ve teknolojisini tanımaları, öğrenmeleri ve yeni ürün ortaya çıkarmaları sağlamaktayız. Dünyadaki robot ve yapay zekâ teknolojilerinin gelişim ve kullanım süreçlerini tanımalarını sağlayıp, yapay zekâya ilgi duymalarını ve hayal etmelerini sağlayacak etkinlikler de düzenlediğimiz derslerimizde, Bilişim teknolojisini; öğrenme, doğru ve faydacı kullanma, insanlığın yararına üretme bilinci kazandırmaktayız. Yaşam alanlarında “F şıkkını” aramalarını, bulmalarını kolaylaştıran bilişim teknolojileri ve yazılımlarının öğretildiği derslerimize ek olarak bu alanda yapılan ulusal ve uluslararası yarışmalara öğrencilerimiz teşvik ederek bir yandan öğrencilerimizin özgüvenlerini arttırırken diğer yandan ise öğrencilerimizin bu yeni nesil derslerde gelişimlerine katkı sağlamaktayız.

 Projenin hazırlanmasında emeğini esirgemeyen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

Finlandiya Eğitim Sistemi

Finlandiya’da çocukların temel eğitime başlama yaşı 7 yaş civarıdır. Zorunlu eğitim ise 9 yıldır. Aileler çocuklarını genellikle mahallerinde yer alan okullara gönderirler. Okul ile ev arası mesafe az olduğundan çocuklar okullarına yürüyerek giderler. Aileleriyle ya da servislerle okula gitmeyen çocuklar böylece bağımsızlığı ve kendilerine güvenmeyi erken yaşlarda deneyimlerler. Bazı kırsal bölgelerdeki okullarda ise öğrencilerin ulaşımları servislerle ve ücretsiz olarak karşılanır. Finlandiya’da eşitlik kavramına son derece önem verilir. Bu yüzden eğitim hakkı herkes için eşittir. Finlandiya’da tüm eğitim giderleri (ders materyalleri de dâhil) devlet tarafından karşılanır.

9 yıllık zorunlu eğitim döneminde öğrenciler ana dil, sağlık eğitimi, ahlak eğitimi, sosyal bilimler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, el sanatları, ev ekonomisi ve rehberlik alanlardaki dersleri görürler. Her çocuğun her ders için yüksek başarı gösterme gibi bir zorunluğu yoktur. Öğrenciler, kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarını oluştururlar. Öğretmenler öğrencileri bilmedikleri ve ilgi duymadıkları bir konu hakkında fikir sahibi olmaya zorlamak yerine, öğrencilere kendi yeteneklerini keşfettirerek ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirmeye teşvik ederler.

Finlandiya’da eğitim süresi günde 4 saat olarak belirlenmiştir. 4 saatlik eğitim sürecinde teneffüs süreleri 15 er dakikadan oluşmaktadır. Ders saati uzarsa öğrencilerin teneffüs süreleri de uzatılır. Çocuklar okul saatlerinden geriye kalan zamanlarının büyük bir kısmını, oyun oynayarak ve arkadaşlarıyla vakit geçirerek değerlendirirler. Arkadaşlarla geçirilen bu zaman dilimlerinde çocuklar, çevrede olup bitenlerle ilgili birçok şey öğrenir. Örneğin bir tırtılın koza yapmasını, bir salyangozun izini, bir hayvanın yavrusunu beslemesini gözlemlerler.Finlandiya’da öğrencilere eğitim hayatlarının ilk altı yılında kesinlikle not verilmez. Çocuklar okullarında 16 yaşına kadar herhangi bir sınavla karşılaşmazlar. Öğrencilerin başarıları, gösterdikleri olumlu davranışlar ve yetenekleri doğrultusunda belirlenir. Fin eğitim anlayışında sınavların öğrencilerin öğrenme heyecanını azalttığı ve strese neden olduğu kanaati yaygındır.

Fin eğitim sistemlerine göre öğrenmenin en iyi yeri okuldur. Bu yüzden ödevler diğer ülkelerdeki öğrencilere verilen ödevlendirmelere kıyasla daha azdır. Örneğin haftada 2-2.5 saat ödev süresi vardır. Bilinenin aksine Finlandiya’da öğrencilere ev ödevi verilmediği iddiası doğru değildir. Öğrenciler okulda yarım kalan projelerini ya da derslerini isterlerse evde tamamlayabilirler. Yani çocuklar ihtiyaç duyarlarsa evlerinde tekrar yapıp ders çalışabilir. Çocukların fiziksel gelişimlerini en üst seviyede tutmak adına okullarda her türlü sportif faaliyetler mevcuttur. Farklı ve özel yetenekleri olan çocuklar spor ya da sanat gibi branşlarda özel olarak eğitilirler.

25 Şub 2022 - 09:19 - Eğitim