Kızılay Taşımacılık Sektörünü İnceleyecek

Kızılay, taşımacılık sektöründe çalışan uzun yol şoförlerinin sosyo psikolojik özelliklerini ayrıntılı şekilde inceleyecek.

Kızılay, taşımacılık sektöründe çalışan uzun yol şoförlerinin sosyo psikolojik özelliklerini ayrıntılı şekilde inceleyecek.

ANKARA (İGFA) - Kızılay, emekleriyle Türkiye ekonomisine katkı sağlayan uzun yol şoförlerinin dünyasını daha yakından tanımaya, kişisel ve ailevi sorunlarına çözüm önerileri üretebilmeye ve özellikle de afet sonrasındaki hizmetlere dönük katkılarını almaya yönelik veriler elde etmeyi amaçlayan araştırma çalışması başlatacak.

Kızılay Akademi Başkanlığı tarafından yürütülecek araştırmayla uzun yol şoförlerinin sosyo psikolojik özellikleri çeşitli sosyo demografik özellikler kapsamında ayrıntılı biçimde incelenecek.

Bu çerçevede uzun yol şoförlerinin afete hazırlık inançları, psikolojik dayanıklılık düzeyleri, değer tercihleri, stresle başa çıkma yolları ve yaşam doyumları belirlenmeye çalışılacak.

Kızılay yapacağı araştırmayla ulaşacağı bu tespitlerden hareketle trafik ve yol güvenliği ile afetlere hazırlıklı olmak, tanık oldukları afetleri ihbar etmek ve afet sonrasında afetzedelere yardım ulaştırmak konularında yararlanmayı planlıyor.

ŞOFÖRLERLE MÜLAKAT YAPILACAK

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Doç. Dr. Mustafa Otrar tarafından yönetilecek araştırma, farklı bilgi ve veri kaynaklarından yararlanılacak şekilde çok boyutlu tasarlandı.

Araştırmacılar, uzun yol şoförleriyle beraber yolculuk yapacak, yolculuk boyunca mülakatlar gerçekleştirecek. Mülakatlarda odaklanılacak konuların belirlenmesi amacıyla sosyoloji, lojistik, psikoloji, iletişim alanlarından akademisyenlerin yanı sıra uzun yol şoförü olarak çalışmış veya çalışmakta olan deneyimli kişilerden oluşan bir grupla odak grup çalışması yapılacak.

Ayrıca ulaşılacak uzun yol şoförleriyle anketler de yapılacak. “Şoförlerin, ilk Yardım Becerileri Testi”, “Afete Hazırlık İnancı Ölçeği”, “Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği”, “Değer Tercihleri Ölçeği”, “Başa Çıkma Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği” yapılacak anketler ve testler olacak. Araştırmanın 12 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

20 Şub 2022 - 15:31 - Yaşam