2022 Bütçe Görüşmeleri Hararetli Geçiyor

TBMM’de 2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hükümet adına milletvekillerine sunum yaptı.

TBMM’de 2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hükümet adına milletvekillerine sunum yaptı.

Oktay, muhalefetin samimiyetsizliğini milletin bildiğini belirterek, “‘Helalleşme de neymiş, sadece insanları avutmak, sömürmek’ deyip, 5 ay sonra ‘sözde helalleşme yolculuğuna çıkan’ tutarsızlığınızı hepimiz görüyoruz! İşi gücü bırakıp devlet kurumlarının kapısına dayanan zorba tavırlarınızı ise hepimiz hayretle izliyoruz! Elinizde taş, sopa, molotof eksik; onu da görsek artık şaşırmayacağız. Ne de olsa farklı ittifaklar içindesiniz. Şehit yakınlarına küfredenler, Plan Bütçe’de sonradan ‘Kastımı aştım’ diyerek, devletin üst düzey yöneticilerine, bürokratlarına, affedersiniz ‘Kucağımıza düşecekler’ diyecek kadar üslubunu bozanlar bize onurdan, şahsiyetten bahsedemezler. Bizler onurumuzla çalışır, gerektiği yerde de gerekenleri konuşur, gerekenleri yaparız. Ama bir özelliğimiz vardır: Boş konuşmayız” Sona geldiğinizi kabul ederek illaki helalleşip veda edecekseniz önce samimi olacaksınız. O listeye tüm zulmettiklerinizi, ötekileştirdiklerinizi, yok saydıklarınızı, hakir gördüklerinizi yazacaksınız” şeklinde konuştu.

“Döviz kurunda görülen son hareketlerin ekonomik temelinin olmadığı açıktır”

Oktay, döviz kuru artışlarına ilişkin olarak, “Ülkemizin güçlü makroekonomik göstergeleri ile ekonomik aktivitedeki canlılık ortadayken, döviz kurunda görülen son hareketlerin ekonomik temelinin olmadığı açıktır. Bunu bütçe sunuşumda da detaylıca izah ettim! Ülkemizde kurlarda yaşanan artışlar dolar endeksinin dünyada artıyor olması, manipulatif hareketler ve döviz talebini artıran etmenlerle daha belirgin hale gelmektedir. Tüm bu etmenlerin üstesinden gelmek için önümüzdeki dönemde yatırım, istihdam ve üretim öncelikli, ihracat odaklı, daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlanmasını amaçlıyoruz. Döviz talebimizi artıran etmenleri ortadan kaldırmaya ve sektörler bazında cari işlemler dengesini orta ve uzun vadede kalıcı olarak iyileştirmeye güçlü şekilde odaklanmış durumdayız. Bu doğrultuda ara malı ithalatını ve enerji harcamalarını azaltıcı; ithal ikame yerli üretimi güçlendirecek ve ihracatı artıracak politikalarımızı birer birer hayata geçiriyoruz. Ülkemizde ilk defa üretilecek elektrikli araç sistemleri ve lityum-iyon teknolojisine sahip batarya üretimi, tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yarısını üretecek Çinko izabe tesisi, ülkemizin polipropilen üretimi kapasitesini yaklaşık dört katına çıkaracak yatırımlar ve büyük kalibre silahların üretimi gibi alanlarda yerli sanayimizi destekliyoruz” dedi.

“Ekonomimizi kısır döngüye sokmaya çalışan bu fırsatçılara kesinlikle izin vermeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şöyle konuştu:

“Temel hedefimiz daha çok üreten, daha çok kazandıran, kazancın tüm milletimize fayda sağladığı, refahı kalıcı olarak yükselten, bağımsız bir ekonomik yapı inşa etmektir. Sahip olduğumuz kaynakların, yüksek faize heba edilmesindense, doğrudan reel sektöre yönelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu vesileyle kaynaklar, kurda ve fiyat artışlarında sağlanacak dengeyle birlikte, tümüyle yatırıma, üretime, istihdama yönelecektir. Bu yaklaşım, hem enflasyonun kalıcı olarak düşmesine hem de büyümede arzu edilen noktalara gelinmesine imkan sağlayacaktır. Manipülatif hareketlerle kurun yeniden yükselmesine neden olan fırsatçıların da farkındayız. Ekonomimizi kısır döngüye sokmaya çalışan bu fırsatçılara kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

“Vatandaşımızı enflasyona asla ezdirmemeye kararlıyız”

Oktay fiyat artışlarına değinerek, “Fiyatlar genel seviyesindeki artışın da kurlarda yaşanan dalgalanmanın da farkındayız. Öncelikle salgının oluşturduğu arz ve talep dengesizliği kaynaklı başlayan ve tedarik sorunlarıyla daha da artan küresel fiyat artışlarından ülkemizin olumsuz etkilendiği bir gerçektir. Küresel enerji, emtia ve navlun fiyatlarının etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi bizde de fiyatlar genel seviyesi yükselmektedir. Bu süreçte işçimiz, memurumuz, emeklimiz, esnafımız dahil enflasyondan etkilenen tüm kesimlere gereken desteği vereceğiz ve vatandaşımızı enflasyona asla ezdirmemeye kararlıyız” şeklinde konuştu.

“Kur dalgalanmalarından faydalanmaya çalışan fırsatçılara da göz açtırmıyoruz”

Oktay, faiz indirimlerinin hane halkının ve firmaların krediye erişim imkanını ve finansal şartları rahatlatarak tüketim ve yatırım harcamaları üzerinde olumlu bir etki ortaya çıkaracağını belirterek, “Ekonomik temellere dayanmayan bu kur hareketleri en kısa sürede piyasa açısından rasyonel bir noktada dengeye ulaşacaktır. Bununla birlikte, enflasyonla tek başına faiz kararları ile mücadele edilmeyeceğinin kabulüyle kamu maliyesindeki imkanlarımızı da kullanarak başta enerji olmak üzere küresel fiyatlardan kaynaklanan maliyet artışlarını, vatandaşlarımıza yansıtmamak için gerekenleri yapıyoruz. Ayrıca kur dalgalanmalarından faydalanmaya çalışan fırsatçılara da göz açtırmıyoruz. Temel gıda ve ihtiyaç maddelerindeki fiyat hareketleri Ticaret Bakanlığımız tarafından yakından takip ediliyor” ifadelerini kullandı.

“Kanal İstanbul, yüzde 52’si yeşil alanlardan oluşan Türkiye’nin en stratejik ve çevreci şehircilik projesidir”

Kanal İstanbul projesinin Türkiye’ye her açıdan değer katacak hamlelerin başında geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Proje, Karadeniz havzasında son yıllarda artan ticaret hareketliliği, liman ve gemi sayılarındaki artışa bağlı olarak oluşan İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü ve trafiğe bağlı tüm riskleri azaltacaktır. Kanal İstanbul, yüzde 52’si yeşil alanlardan oluşan Türkiye’nin en stratejik ve çevreci şehircilik projesidir. Tabi Akdeniz’de denklemleri değiştiren Türkiye, Marmara ve Karadeniz’de böyle önemli adımlar atınca rahatsız olurlar! Bulduğumuz doğalgaz rezervlerini, kendi imkanlarımızla çıkaracak ve milletimizin kullanımına sunacak olmamızdan rahatsız olurlar! Sınırlarımızın dibinde kurmaya çalıştıkları terör devletini yerle bir edince rahatsız olurlar” dedi.

“Bu sistem bir darbenin değil, halkın iradesinin ürünüdür”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ve Bütçe görüşmelerine ilişkin eleştiriler yapıldığını hatırlatan Oktay, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine, Anayasa değişikliği referandumunun milletimizce onaylanmasından sonra geçilmiştir. Yetkiyi belirleyen halkın iradesidir. Halkın iradesi sonucu geçilen bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistem bir darbenin değil, halkın iradesinin ürünüdür. Bu sistem kuvvetler ayrılığının belirginleştiği, istikrarlı ve sonuç odaklı ‘yürütme’ ihtiyacına cevap verecek nitelikte; milli iradeyi daha da güçlü kılan bir yönetim sistemidir” ifadelerini kullandı.

“TÜİK’in ürettiği istatistiklere doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir makam veya merciden müdahale edilemez”

TÜİK istatistiklerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “TÜİK; mesleki bağımsızlık, şeffaflık, tarafsızlık ve doğruluk ilkeleriyle faaliyet gösteren köklü bir kurumumuzdur. TÜİK’in ürettiği istatistiklere doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir makam veya merciden müdahale edilemez. İstatistikler AB İstatistik Ofisi, ILO ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen yöntemlerle hesaplanmaktadır. Üretilen istatistikler, yerli/yabancı kurum ve uzmanların değerlendirmelerine açık olup en ayrıntılı düzeyde de kamuoyu ile paylaşılmaktadır. TÜİK, TÜFE’yi uluslararası normlarda; Avrupa Birliği ve dünya genelinde geçerli olan, uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramları kullanarak hesaplamaktadır” diye konuştu.

“Hayal dünyanızda iktidar olsanız, kim bilir kurumlara ne baskılar yaparsınız Allah muhafaza”

Oktay, şöyle konuştu:

“Biz, Sayın Kılıçdaroğlu kurumların kapısına dayanmaya zahmet etmesin, evinde oturduğu yerden bir tıkla tüm verilere erişebilsin diye araştırma yöntemleri de dahil her türlü bilgiyi e-devlete entegre ettik; ama herhalde kendisinin akıllı cihazlarla pek arası yok. Siz daha muhalefetteyken kurumların kapısına dayanıp, isteklerinizi ve kendi rakamlarınızı kurumlara dikte etmeye çalışıyorsanız; hayal dünyanızda iktidar olsanız, kim bilir kurumlara ne baskılar yaparsınız Allah muhafaza. Ne idüğü belirsiz, bazı fiyat araştırmaları yapan oluşumlar üzerinden asırlık kurumlarımızı itibarsızlaştırma girişimiyle kimlerin çıkarına hizmet ediyorsunuz? Sırada hangi kurum var? Abileriniz ve vesayet odaklarınız hangi kurumu yıpratmanız talimatını verdi?”

“Türkiye bağımlılıkla mücadelede Avrupa ülkeleri arasında lider konumdadır”

Uyuşturucu ile mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Türkiye bağımlılıkla mücadelede Avrupa ülkeleri arasında lider konumdadır. Bu AB verileri ile sabittir. Türkiye’de, yaşam boyu madde kullanım yaygınlığı Avrupa’nın onda biridir. Geçen yıl ülke genelinde 159 bin 259 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, 231 bin 578 şüpheli yakalanırken, 24 bin 781 kişi çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklandı” ifadelerini kullandı.

07 Ara 2021 - 08:21 Ankara- Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Cesur ve Tarafsız Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Cesur ve Tarafsız Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Cesur ve Tarafsız Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Cesur ve Tarafsız Haber değil haberi geçen ajanstır.


Kapadokya'nın Marka İşletmeleri

Kapadokya Bölgesindeki Marka İşletmeler Burada

+90 (384) 213 50 40
Reklam bilgi


Anket NEVŞEHİR'İN BELDELERİ ARASINDA EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI SİZCE KİM?