Nevşehir'li Siyasetçiler ve STK'lılar 23 Nisan'ı Kutladı

Nevşehir'li Siyasetçiler ve STK'lılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutladı

NEVŞEHİR(MHA) Saadet Partisi Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Dilek Selvi 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutlarken,

"Ülkedeki ve dünyadaki bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün aslında üç bayramı bir arada yaşıyoruz. Birincisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101.ci kuruluş yıldönümü, ikincisi Hakimiyet-i Milliye yani Ulusal egemenlik Bayramı, üçüncüsü ise çocuk bayramıdır. Bugün aynı zamanda dünyada çocuklara bayram hediye eden ilk ve tek ülkeyiz. Çocuklar geleceğimizdir yarınınızdır geleceğimizin teminatıdır çocuklar bir milletin paha biçilmez değeridir. Onla onlara yapılan her türlü yatırım milletin kendine yaptığı yatırımdır" ifadelerinde bulundu.

NEVŞEHİR(MHA) Eğitim-İş Nevşehir Şube Başkanı İbrahim Demir,

Bu toprakların insanlarının tebaa olmaktan ulus olmaya geçtiğinin tescillenmesinin 101. yıldönümü olduğunu belirtirken, bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Meclis'inin kurulmasının 101. yılıd, dünyada çocuklara bayram adamış tek ulus olmanın kıvancını yaşamanın günü olduğunu dile getirdi.
Demir, "Ulusun onurunu ve özgürlüğünü korumak için Büyük Önder Atatürk'ün Anadolu'da yaktığı bağımsızlık ışığı, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla tüm yurdu aydınlatmıştır. Atatürk’ün önderliğinde bir yandan Kurtuluş Savaşı’nı yürütürken, öte yandan Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, devrimlerin gerçekleştirilmesinde yaşamsal rol üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusal egemenliğin vücut bulduğu, demokratik rejimimizin temel kurumu olmuştur. Ancak, çağdaş demokrasilerde rejimin temelini oluşturan yasama-yürütme-yargıdan oluşan kuvvetler ayrılığı ilkesi, AKP iktidarı döneminde yok edilmiştir. TBMM büyük yara almıştır. AKP yöneticileri, bir taraftan demokrasi havarisi kesilirken, diğer taraftan da tek parti iktidarı ve başkanlık sistemiyle padişahlık rejimine özlem duymaktadırlar. Hukuk tanımaz, baskıcı iktidar, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve demokrasimizi taçlandıran, aydınlanma devrimimiz Cumhuriyet’in kazanımlarını yok etmek için her türlü çabayı göstermektedir. Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ı, bayram olarak armağan ettiği çocuklarımızın korunması konusunda da siyasi iktidar üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir. Okul çağında olmasına rağmen, sokaklarda, tarlada, fabrikada çalıştırılan, şiddetin, istismarın, zorla ve erken yaşta evliliklerin kurbanları olan milyonlarca çocuk bulunmaktadır. Çalışma hayatında 2 milyona yakın çocuk işçi bulunmakta ve çocuk işçilerin yaklaşık yüzde 78’i kayıt dışı çalıştırılmaktadır. TÜİK'in verilerine göre ise Türkiye'de 5-17 yaş arası tam 720 bin çocuk çalışıyor. 2020 yılı Ocak ayı itibariyle kayıtlı çalışan çırak sayısı 308 bin, 1 milyon 15 bin de stajyer ve kursiyer bulunuyor. Çalışan çocukların yüzde 35,9'u ev geçindirmeye destek olmak için erken yaşta iş hayatına atıldığını söylüyor. 2012 yılında yasalaşan 4+4+4 eğitim sistemiyle çocuk işçiliği yaşı fiilen 13 yaşa düşürülmüş ve sermayenin kalifiye ve ucuz işgücü ihtiyacına bağlı olarak meslek liselerinin sayısında artış olmuştur. Eğitimde 4+4+4 öncesinde, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Türkiye’de sadece 45 özel meslek lisesi varken, son yedi yıl içinde kamu kaynaklarıyla yapılan doğrudan destek ve teşvikler sonucunda özel meslek lisesi sayısı ise 397’ye çıkmıştır. Bu okullarda okuyan öğrenciler daha öğrencilik yıllarından itibaren düşük ücretle işçi olarak çalıştırılmaktadır. Bu durum, çocukların eğitim hakkından mahrum kalmasının önünü açarak, ucuz işgücü olarak çalışma hayatında yer almasını kolaylaştırmıştır. Öte yandan okullaşma oranlarındaki yetersizlik çözülememiş bir sorun olarak ortada durmaktayken, pandemi süreci eğitimdeki eşitsizlikleri daha da derinleştirmiştir. Bugün en az 4 milyon öğrenci uzaktan eğitime ulaşamamış veya eğitim sürecinden tamamen kopmuştur. Yoksul ailelerin çocukları her geçen gün eğitim sürecinden kopmakta ve bu durum giderek okul terkiyle sonuçlanmaktadır. Çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel saldırı suçları, ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyenlerin aksine yaygın ve sistematik olarak işlenmektedir. Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, çocuğa yönelik cinsel istismar suçu, son sekiz yılın en tepe noktasına ulaştı. Verilere göre, ceza mahkemelerinde 2019’da çocuğa cinsel istismar suçundan 28 bin 360 dava açılırken, davalarının sadece 15 bin 651’i mahkumiyet ile sonuçlandı, 6 bin 420 beraat kararı alındı. Devlet, “çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek”le sorumludur. Ülkeyi yönetenler, çocukların korunmasına ilişkin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir. Çocuklar eğitim hakkından mahrum bırakılmakta, biliminin evrensel ilkeleri üzerinden değil, dini kural ve referanslara göre eğitilmeye çalışılmakta; taciz ve tecavüze karşı korunmasız bırakılmaktadır. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanı korumak çocukları korumakla başlar” sözleri ışığında, tüm çocuklarımızın eğitim ve sağlık hakkından eşit koşullarda yararlandığı, her türlü istismar ve baskıdan uzak gelişimlerini sağlayabildikleri bir ülke hepimizin ortak özlemi olmalıdır. Bu duygular ve düşüncelerle yaşanan olumsuzluklara rağmen, aydınlık geleceğimizin güneşi ve güvencesi çocuklarımız başta olmak üzere, tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz" dedi.

NEVŞEHİR(MHA) Hak-İş Nevşehir İl Başkanı M. Fatih Mutlu 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

İl Başkanı M. Fatih Mutlu, "Tarihimizde millet olarak hep çetin mücadeleler içinde yer aldık. Bu toprakları vatan yapmak, işgal sultasının kökünü kazımak, emperyalizmin azgın şiddetini geri püskürtmek hiç kolay olmadı. 7’den 70’e Türk milleti Kurtuluş Savaş’ında, Çanakkale Savaşları’nda ve daha nice savaşlarda cesareti ile yedi düvele meydan okudu, büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde işgalcileri yurdumuzdan temizledi. Öyle badireler atlattık ki, öyle isimsiz kahramanlarımız var ki, Bu milletin evlatları kâh delik ayakkabıyla, kâh çıplak ayakla, kâh yırtık elbiselerle, kâh sadece üzüm hoşafı içerek, kuru ekmek yiyerek savaştı. Erzak ve cephane taşıyan çocuklar, nineler, cepheye gidip savaşan yiğit kadınlar milli mücadeleyi daha da destansı yaptı. Ecdadımız ”mukadderat böyleymiş” demedi. Bu milletin bağımsızlığına düşkün, cesareti ile dağları bile titreten evlatları kara, tipiye, yokluğa, yoksulluğa aldırmadı, aydınlık günleri tahayyül ederek, bağımsızlığımızı kazanmak için onurluca, tüm benliğiyle, ruhuyla mücadele etti. Bu vesileyle TBMM’nin açılışının yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatanı bizlere kazandıran aziz şehitlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.

NEVŞEHİR(MHA) Türkiye Kamu-Sen Nevşehir İl Temsilcisi ve Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Turgay Çetin, TBMM'nin kuruluşunun 101. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
Çetin, yapmış olduğu açıklamada; "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Kahraman ecdadımızın “ Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” diyerek hiçbir engel tanımadan, milli egemenliğe giden yolda yaktıkları meşalenin ateşi 101. yılında hala aynı gücüyle yanmaya devam ediyor. 23 Nisan, demokratik Cumhuriyet'e sahip olmak, Türk milletinin bağımsız ve özgür yaşamak, uygar dünyayla bütünleşmek yolundaki kararlılığını ortaya koyduğu bir millî mutabakattır.  Ankara’da Meclis’in açılması, kurtuluş hareketinin tüm Anadolu coğrafyasına yayılmasında ve tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kurulması sürecinin en önemli basamağıdır. Atatürk, “Milli Egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir taç ve tahtlar yanar yok olur.  Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmağa mahkûmdurlar.” sözüyle, ulusal egemenlik ilkesinin önemini ortaya koymuştur. Cumhuriyet, milli egemenlik ilkesinin hayat bulduğu, vatandaşlarımızın bağımsız iradeleriyle yönetime katıldığı, üstün nitelikli bir yönetim biçimidir. Bu nedenle Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığımız 23 Nisan’ın taşıdığı değer ve anlamlara sahip çıkmak, Meclisimizi ve Cumhuriyetimizi kuranların hedeflerini yaşama geçirmek için var gücümüzle çalışmak ülkemizi bölmek isteyenlere verilecek en anlamlı cevap olacaktır. Milletimizin en değerli varlığı geleceğimiz çocuklarımız; barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidirler. Bu noktada çocuklarımızın kaliteli yaşam imkânlarına kavuşturulmaları, çağın gerektirdiği nitelikte bir eğitim almaları için her türlü fedakârlığı yapmak zorundayız. Geleceğimiz olan çocuklarımıza yapacağımız yatırım toplum olarak hem bizlerin hem de Cumhuriyetimizin geleceği için son derece önemlidir. Bu gerçeği çok iyi bilen Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü bayram olarak çocuklara armağan ederek geleceğimizin mimarı çocuklarımıza verdiği değeri göstermiştir. Sevgili çocuklarımızın; Türk milletinin mensubu olmanın verdiği gurur ve güvenle, sayısız şehidimizin canları pahasına kurduğu Devletimizin ve Cumhuriyet'in korunması ve yaşatılması, ülkemizin her alanda layık olduğu medeniyet seviyesine ulaşması çabalarına öncülük edeceğine olan inancım sonsuzdur. Çocuklarımızın, çağın tüm ürünlerinden yararlanarak en iyi biçimde yetişmesi amacıyla gösterilen çabalar, aydınlık yarınlar olarak milletimize dönecektir. Esareti kabullenmeyen, özgürlüğü ve bağımsızlığı hayatının temel dinamiği olarak kabul eden Türk milletinin geleceği çocuklarımız; yarının gençleri ve büyükleri olarak, binlerce yıllık kadim kültürümüzden alacağınız güç, milletimizin güveni ve büyüklerimizin desteği ile her zaman başarılı olacağınıza yürekten inanıyoruz. Sizleri çok seviyor ve sizlere güveniyoruz. Küresel salgın nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da evlerimizde kalmak zorunda olduğumuz bugünlerde, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın kıymetini bir kere daha anladık, ecdadımızın mücadelesinin kutsiyetini bir kere daha idrak ettik.    Sabrımız, azmimiz ve ferasetimizle bu zorlukları da hep birlikte aşacak, çok yakın bir zaman içinde vatanımızın dört bir yanında yeniden özgürlüğümüzü doya doya yaşayacak, güzel günlere kavuşacağız. Zorlu günlerden geçerken, çocuklarımızın varlığı bizim en büyük tesellimizdir ve umudumuzdur. Bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm çocuklarımıza ve milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal mücadelemizin bütün kahramanları olmak üzere, gelmiş geçmiş bütün şehit ve gazilerimizi sonsuz rahmet ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene!" dedi.

Çevik'ten 23 Nisan kutlaması
NEVŞEHİR(MHA) Gülşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Çevik 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutladı.
Çevik, "23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığının tüm dünyaya haykırıldığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu vesileyle; Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk ulusunun "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı kutluyorum. Başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

NEVŞEHİR(MHA) Avanos İlçe Kaymakamı Olgun Öner 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutladığı mesajında;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin açılışının 101’inci yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gururla kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli gün büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından, millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. Bu bakımdan 23 Nisan 1920 tarihi, bu milletin önemli günlerinden birisi olmanın yanında, milletimizin her zaman en büyük güçlüklere bile kendi iradesiyle ve gücüyle karşı koyabileceğinin, her güçlüğü onurlu mücadelesiyle aşabileceğinin en büyük göstergesidir. Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek; Kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101’inci yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

NEVŞEHİR(MHA) Derinkuyu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel İrmak, 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Covid-19 salgını sebebiyle evlerimizde coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızla en kısa zamanda tekrar eski günlerdeki gibi okullarımızda ve her alanda sağlıklı bir şekilde bütün bayramlarımızı kutlamamızı temenni ederim. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'de emeği geçen bütün ecdadımızı rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.

23 Nis 2021 - 12:58 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak CT Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan CT Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler CT Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı CT Haber değil haberi geçen ajanstır.Nevşehir'in Marka İşletmeleri

CT Haber, Nevşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (384) 213 50 40
Reklam bilgi


Anket NEVŞEHİR'İN BELDELERİ ARASINDA EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI SİZCE KİM?