Nevşehir İl Temsilcisi Ertosun: "Depremlere Duyarlı Kararlı ve Mücadeleci Olmalıyız"

Jeoloji Mühendisleri Odası Nevşehir İl Temsilcisi Zafer Ertosun deprem farkındalığı amacıyla her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında belirlenen DEPREM HAFTASI hususunda depremlere karşı daha duyarlı daha kararlı ve daha mücadeleci olma çağrısında bulundu.

Jeoloji Mühendisleri Odası Nevşehir İl Temsilcisi Zafer Ertosun deprem farkındalığı amacıyla her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında belirlenen DEPREM HAFTASI hususunda depremlere karşı daha duyarlı daha kararlı ve daha mücadeleci olma çağrısında bulundu.

ÜLKE INSANIMIZIN DEPREMLERE KARŞI FARKINDALIĞININ ARTIRILMASI ÜLKENIN ALTYAPI VE ÜSTYAPISININ DEPREMLERE HAZIR HALE GETIRILMESI VE YAPILAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARIN TOPLUMLA PAYLAŞILMASI AMACIYLA HER YIL 1-7 MART TARIHLERI ARASI DEPREM HAFTASI OLARAK BELIRLENMIŞTIR.

HER NE KADAR İLİMİZDE DEPREM OLMA OLASILIĞI ÇOK DÜŞÜK OLSA DAHİ TÜM ÜLKEDE VE HER ŞEHRİMİZDE DEPREM HUSUSUNDA HAKKI BİLİNÇLENDİRMEYİ KENDİME GÖREV ADDEDİYORUM.

1-7 Mart tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda faaliyet gösteren meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları hafta boyunca yaptıkları çeşitli etkinliklerle toplumu aydınlatmaya çalışmaktadırlar.

DEPREMLER BÜYÜK KAYIPLARA NEDEN OLMAYA DEVAM EDIYOR.

2020 yılı depremlerin maddi ve manevi yıkıcı etkilerini yoğun şekilde hissettiğimiz bir yıl oldu. Aslında büyüklükleri literatürdeki skalaya göre orta büyüklükte derecelendirilen ve hasar yapıcı etkisi sınırlı olması gereken bu depremler merkez üstünden onlarca kilometre ötede yıkım ve ölümlere yol açtı Ege Denizinde Sisam adasının kuzeyinde meydana gelen ve 70 kilometre ötesinde İzmirin Bayraklı ilçesinde 117 kişinin ölümüne yol açan SISAM DEPREMI ya da merkez üstü Elazığ-Sivrice olan ancak  yaklaşık 40 kilometre ötesinde Elazığ merkezde Sürsürü ve Mustafapaşa Mahallelerindeki binaları yıkarak 30dan fazla yurttaşın ölümüne yol açan SIVRICE DEPREMI veya İranın Khoy kentinde meydana gelen ancak Vanın Başkale ilçesine bazı mahallerinde binaların göçmesi sonucunda 9 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği deprem gibi.

Sonuç olarak 2020 yılı boyunca meydana gelen depremlerde toplam 168 vatandaşımız yaşamını yitirmiş 3000e yakın vatandaşımız yaralanmış 80.000ne yakın konut işyeri gibi bağımsız bina bölümleri yıkılmış veya ağır hasar görmüş 20 milyar liraya yakın maddi kayıpla yüze yüze kalınmıştır. Türkiye dünyada 2020 yılında meydana gelen depremler sonucu en çok can kaybının yaşandığı ülke olmuştur.

Depremselliği yüksek riskli bir coğrafyada kurulu kentsel ve kırsal alanlarımızda deprem risklerini azaltma konusundaki sorumluluklar merkezi ve yerel yönetimler arasında dağıtılmış olsa da temel sorumluluk devletindir. Bu sorumluluklar sadece yerleşim birimlerinde gerekli mühendislik mimarlık ve şehir plancılığı uygulamalarından yararlanarak mevcut riskleri azaltmak anlamına gelmez hem merkezi ve hem de yerel yönetimler açısından öne çıkan asıl sorumluluk mevcut risklerin tespiti ve azaltılmasının yanında yeni risklerin önlenmesi yaşam alanlarımızdaki deprem risk havuzunun büyümesine neden olan unsurların engellenmesinden geçmektedir.

DEĞERLI BASIN EMEKÇILERI

GELINEN NOKTADA NE YAZIK KI KENTLERIMIZDE VE DIĞER YAŞAM ALANLARIMIZDAKI DEPREM RISK HAVUZU HER GEÇEN GÜN BIRAZ DAHA BÜYÜYOR

Depremlere kaynaklık eden diri fayları unuttuk İçinden diri faylar geçen kentsel ve kırsal yerleşim alanlarında hazırlıksız bir şekilde yaşamlarımızı sürdürüyoruz. Güvenli yapılaşmanın ilk adımı olan zemin ve temel etüt raporlarını yerinde denetleyen bir yapı denetim sistemini beton lobisi istemiyor diye henüz kuramadık Mevcut mevzuatın uygulanmaması için ilgili merkezi ve yerel idareler iş birliği içinde Eskimiş ve günün ihtiyaçlarına yanıt vermeyen planlama imar afet yapı üretim ve denetim mevzuatıyla deprem etkilerini yönetmeye çalışıyoruz 50 yılı aşkın süredir deprem zararlarının etkilerinin azaltılması konusunda gelişmiş ülkelerde uygulanan fay yasası gibi düzenlemelere sırtımızı dönmeye devam ediyoruz Birçoğu aktif diri faylarla oluşturulan ova ve tarım alanları imara açılarak bir yandan deprem risk havuzu genişletirken diğer yandan gıda üretim alanları heba edilmeye devam diyor Ülkede yerleşim alanlarının yanı sıra çok sayıda kritik sanayi tesisi köprü baraj gölet kimyasal kirleticilerle doldurulmuş atık havuzları limanlar petrol dolum tesisleri diri fay üzerine inşa edilmiş ve edilmeye devam ediyor. Toplumu ilgilendiren depremlere ilişkin yasal mevzuat veya yönetmelik düzenlemeleri kapalı kapılar ardında şeffaflıktan uzak bir anlayışla bazı yandaş şirketler üzerinden hazırlanmaya devam ediyor

2020 yılındaki deprem deneyimleri de göstermiştir ki ülkemizde insanların başta deprem olmak üzere afet tehlikelerinin yıkıcı etkisine maruz kalma oranı azalmamakta aksine artmaktadır.

30 Ekim 2020 tarihinde Sisam depremi sonrasında meydana gelen ve ülkemizdeki ölümlü ilk tsunami olayı yerleşimleri tehdit eden afet tehlike yelpazesini genişletirken yine aynı depremde yıkılan ruhsatlı yapılar deprem riskinin sadece ruhsatsız ve kaçak yapılar açısından geçerli olmadığını da gözler önüne sermiştir. YANI DEVLETIN GÖZETIMI VE DENETIMI ALTINDA YAPILAN ÇOK SAYIDAKI RUHSATLI YAPI DA YIKILMIŞ VEYA AĞIR HASAR GÖRMÜŞTÜR. BU DURUM BASIT BIR SORUMSUZLUK OLMAYIP AÇIKÇA BIR CINAYETTIR.

Bugün ülkemizin depremsellik gerçekliğinin tüm yönleriyle daha iyi anlaşılmasına yapı ve zemin açısından bütünlüklü bir şekilde deprem risk analizlerinin yeniden yapılmasına ve bu analiz sonuçlarıyla beslenen bir deprem risk yönetim sisteminin kurulmasına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

YUKARIDAKI DEĞERLENDIRMELER DOĞRULTUSUNDA ODA OLARAK BU YILKI DEPREM HAFTASINDA BIR ÇAĞRI YAPMAYA KARAR VERDIK:

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak ülkemiz yerleşimlerinde artan deprem riskleri karşısında TBMM Başkanını Cumhurbaşkanını Bakanları Milletvekillerini Merkezi ve Yerel Yönetimleri Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarını Üniversiteleri Meslek Örgütleri Sendikalar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yöneticilerini sorumluluklarını yerine getirmeye ve DEPREMLERE KARŞI DAHA DUYARLI DAHA KARARLI VE DAHA MÜCADELECİ OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Bu çağrının gereği olarak

Her tür ve ölçekte mekansal planlar afet risk azaltma planları ile deprem mastır ve sakınım planlarına altlık oluşturacak nitelikteki mikrobölgeleme etütlerinin önümüzdeki 3 yıl içerisinde tamamlanması sağlanmalıdır. Bu amaçla İmar Kanununa bir madde ilavesi yapılarak planlama öncesi mikrobölgeleme etütlerinin yaptırılması zorunlu hale getirilmelidir. Fay yasası 3 ay içerisinde çıkartılarak hem ülkemizin depremselliği hem de bunun bir parçası olan diri fayların yüzey faylanması tehlikesinin belirlenmesine yönelik mevzuat oluşturulmalı MTAnın koordinasyonunda yürütülen Türkiye Paleosismoloji Araştırma Projesi hızlandırılarak 3 yılda tamamlanmak üzere gerekli planlamalar yapılmalıdır. Yukarıdaki araştırma çalışmaları için başta 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu DASK Kanunu kapsamındaki gelirler ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunla oluşturulan dönüşüm projeleri özel hesabındaki gelirler başta olmak üzere kamu kaynaklarından yeterli ödenek ayrılmalı ve ilgili idarelere bu maçla kullanılmak üzere tahsis edilmelidir. Deprem risklerinin önlenmesi amacıyla mikrobölgeleme ve paleosismoloji araştırmalarının planlanması ve uygulanması süreçlerinde yerel yönetimler aktif olarak devrede olmalı bu araştırmaların yerel idarelerce yapılması/yaptırılması için deprem zararlarının önlenmesi amacıyla toplanan özel tüketim vergisinden gerekli ödenekler tahsis edilmelidir. İmar Afet Yapı Üretim ve Denetim ve Kentsel Dönüşüm yasalarının deprem güvenliği temelinde birbiriyle daha uyumlu çalışmasını sağlayacak içerik ve yapıya kavuşturulması için ilgili bakanlık meslek odaları yerel yönetimler ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon kurulup 2021 yılı içinde gerekli değişiklikler hazırlanarak TBMMye gönderilmelidir. Beton lobisinin başta ovaların imara açılması olmak üzere imar planlama yapı üretim ve denetim sistemi üzerindeki etkisini azaltacak önlemler alınmalı bu amaçla zemin araştırmalarının yerinde denetimini esas alacak bir sistematik en kısa süre içerisinde kurulmalıdır.

Sonuç olarak birkaç gün sonra 13 Mart 1992 günü saat 19:08de Erzincanda meydana gelen ve 653 kişinin ölümüne neden olan depremin 29 uncu yılını anacağız. Nerdeyse her ay böylesi acılarla dolu bir depremin anmasını yapıyoruz. Ülke olarak depremin acılarını değil aldığımız önlemlerin başarılarını anmak istiyoruz.

Deprem Haftasında bir kez daha sesleniyoruz

Depremlere ve tüm afetlere karşı güvenli ve sağlıklı yaşam çevrelerinde yaşamak tüm toplumun temel bir insan hakkıdır.

TMMOB JEOLOJI MÜHENDISLERI ODASI OLARAK HERKESI DEPREMLERE KARŞI DAHA DUYARLI DAHA KARARLI VE DAHA MÜCADELECI OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ

05 Mar 2021 - 08:39 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak CT Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan CT Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler CT Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı CT Haber değil haberi geçen ajanstır.Nevşehir'in Marka İşletmeleri

CT Haber, Nevşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (384) 213 50 40
Reklam bilgi


Anket Korona Virüsü Psikolojinizi Bozdu mu ?