Nevşehir Memur-Sen Toplu Sözleşme Görüşmelerini Değerlendirdi

NEVŞEHİR(MHA) Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Çiftçi düzenlediği basın toplantısında hükümet ve yetkili sendika olarak Memur-Sen arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

NEVŞEHİR(MHA) Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Çiftçi düzenlediği basın toplantısında hükümet ve yetkili sendika olarak Memur-Sen arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Memur-Sen İl Temsilciliğinde düzenlenen basın toplantısına Başkan Çiftcinin yanı sıra Memur-Sene bağlı sendikaların şube başkanları ve sendika üyeleri katıldılar.

5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin 1 Ağustos günü gerçekleştirilen ilk oturumla başladığını hatırlatan Memur-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Mustafa Çiftci 16 Ağustosta yani dün itibariyle de Kamu İşveren Heyeti masaya ilk teklifini sundu. Kamu İşvereni görüşmelerin 16 gününde bizim tekliflerimizin kendisine iletilmesinden tam 22 gün sonra masaya teklif sundu. Kamu İşverenin toplu sözleşme masasına sunduğu ve kamuoyuna duyurduğu teklif gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip.

Kamu İşvereninin teklifi teklif gecikti siteminin ve tepkisinin ötesinde teklif geçiştirildi masa önemsizleştirildi ve alın terimiz değersizleştirildi tespitlerini ifade etmeyi ve buna dayalı tepkileri hayata geçirmeyi hem gerekli hem de haklı hale getirmiştir. Toplu sözleşme sürecine dair sitem ve tepki cümlelerinin sayısının ve dozunun yükselmesi Kamu İşvereninin masaya geç teklif sunma gayretinin ve sunduğu teklifin garabetinin semeresi olarak görülmelidir. Kamu İşveren Heyetinin geç kalmış ve geçiştirmeye odaklanmış teklifinin içeriğinde bize teklif edilmesi bir tarafa masanın çevresinde dahi terennüm edilmemesi gereken oranlar ve rakamlar yer alıyor. Hükümetin masaya sunduğu ilk teklif Güçlü Türkiye imkansız Büyük Türkiye anlamsız ve Yeni Türkiye gereksiz  fikri sabitinde debelenenler dışında hiç kimsenin aklına yatmaz gönlünü rahatlatmaz. Hükümet bu teklifin Yeni Büyük ve Güçlü Türkiye hedeflerini ve gerçeklerini yok sayanlara can suyu vermek kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeme kararından da açıkça vazgeçmek olduğunu görmelidir Daha da önemlisi Hükümet kalkınmayı önemsediğine adaleti öncelediğine dair ispatı ve icraatı toplu sözleşme masasına sunduğu yeni teklifle hem teyit hem de tescil etmelidir. Değerli Basın Mensupları Çok kıymetli yol arkadaşlarım Memur-Sen Konfederasyonunun ve yetkili sendikalarımızın toplu sözleşme teklifleri teşkilatımız üyelerimiz ve kamu görevlilerimiz tarafından duruma uygun çözüme matuf içeriği makbul maliyeti ve mahiyeti makul teklifler olarak kabul gördü. Bu kabule rağmen Kamu İşvereninin 24 Temmuzda sanki kendisine hiç  teklif sunulmamış kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına demokratik ve sendikal haklarına özlük hakları ve çalışma şartlarına dair   tekliflerinden bihaber kalmış bir profil çizmesini ne kabul edilir ne de anlaşılır bir tutumdur.

Hükümetin masaya sunduğu 2020 ve 2021 yıllarında maaş ve ücretlere yansıtılacak artışlara ilişkin teklifini hatırlayalım 2020 için 353  ve 2021 için 325

Bu oranlar Hükümetin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu değil. Bu oranlar Hükümet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil.

Hükümetin teklifi faiz oranlarındaki düşmeyi kurdaki aşağı yönlü hareketi elektrik doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamıyor ve aksine yok sayıyor. 5. Dönem Toplu Sözleşme masasına dün itibariyle sunulan Kamu İşvereni teklifi kamu görevlilerine büyümeden pay vermeme haksızlığı sona ermesi gerekirken aksine kamu görevlilerine bütçeden pay vermeme hastalığı eklenme çabası olarak da görülebilir. Siyasi irade toplu pazarlık masasına kamu görevlilerini refaha kavuşturma değil cefayla buluşturma teklifi sunduğu görmeli teklifin eksiklerini ve hatalarını da bir an önce gidermelidir. Toplu pazarlık masasına işveren tarafından sunulan ilk teklifin özeti bizim açımızdan şudur buçuğu çok hükmü yok işveren teklifidir. Emek kesimi için toplu pazarlık masasının anlamı evdeki bulguru kaybetme kaygısı olmaksızın Dimyata pirince gitmektir. Kamu İşvereni hem Dimyata pirince gitmemize engel olmak hem de evdeki bulgurun değerini azaltmak gayretindedir. Buna seyirci olmamız da kayıtsız kalmamız da beklenmesin. 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde Kamu İşvereninden gelen ilk teklifin anlamı 2020 için yıllık toplamda  6.60 2021 için yıllık toplamda 5.57 oranın da zam yapılması iki yıllık toplamda ise  1254 oranında maaş ve ücretlere artış yansıtılmasını teklif etmektir. Bu durumda kamu görevlilerine ve onların yetkili temsilcisi konumunda konfederasyona ve sendikalara şu denilmektedir2020de maaş ve ücretlerinize enflasyon beklentisinden daha düşük oranda zam yapılmasını kabul edin. Şekere elektriğe doğalgaza tek seferde 15 zam yapıldı fakat  maaş ve ücretlerinize dört seferde 12nin biraz üzerinde zam yapılmasını normal kabul edin. Yetmez gecikme zammı aylık 25 yıllık 30 iken maaş zammınızın yıllık 6lar ve iki yıllık toplamda 12ler seviyesinde olmasına aldırış etmeyin deniyor. Merkez Bankasının 2020 ve 2021 için enflasyon hedefi 5 aynı yıllara ait enflasyon tahminleri ise 95 ve 59 iken aynı yıllara ait beklenti anketlerinin sonucu ise sırasıyla 139 ve 115 olarak kayıt altına alınmış. Bu rakamların yanına da son on yıllık süreçte enflasyon hedef ve tahminleri ile gerçekleşen enflasyon arasında zaman zaman iki kata kadar farklılıklar oluştuğu bilgisini de paylaşmak gerekiyor. Diğer taraftan 2019 yılında uygulanan  yeniden değerleme oranının 23ün üzerinde olduğunu  ve mevcuttaki tutumu devam ederse 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranının da 27-30 bandında olacağı gerçekleri de gün gibi ortadır. Bir başka ifadeyle kamu tarafı bazı harçlara ve ücretlere gelecek yıl yaklaşık 27 oranında zam yapılacaktır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Hükümetin bütçe teklifinin Meclis tarafından kabul edilmemesi halinde bir önceki yılın bütçesinin ilgili yıldaki yeniden değerleme oranı kadar artırılması  uygulamasına geçilmiştir. Buna bağlı olarak  2020 yılı bütçe teklifi Meclis tarafından kabul edilmemesi halinde 2019 bütçesinin 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı kadar artırılması söz konusu olacak. Böyle bir durum gerçekleşirse 2020 yılında Hükümetin bütçesine yaklaşık 27 civarında zam yapılırken kamu görevlilerinin maaşlarına ise 353 zam yapılması gibi bir garabet ortaya çıkacaktır. Bütün bu veriler üzerinden şunu söylemek gerekir ki Memuru enflasyona ezdirmeyiz vaadi Hükümet tarafından öncelikle teklif bandında korunması gerekir. Bir başka anlatımla Hükümetin ilk teklifinin 2020 ve 2021 için sırasıyla Merkez Bankasının beklenti anketindeki 139 ve 95 oranları dikkate alınarak şekillendirilmesi ve masaya getirilmesi gerekirdi. Diğer taraftan toplu pazarlık masası sadece maaş ve ücret zamlarıyla sınırlı bir pazarlık masası değil.

Masada haklar sosyal hak ve yardımlar özlük hakları ve çalışma şartları da pazarlığın kapsamında değerlendiriliyor. Hükümetin masaya sunduğu ilk teklifte ek göstergeden kademe derece sınırlamasının kaldırılmasına sözleşmeli personelin kadroya geçmesinden kılık-kıyafet yasağının kaldırılmasına gelir vergisi mağduriyetinin son bulmasından dayanışma  aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesine yerel yönetim seçimleri sonrası iş güvencesine ve sendikal haklara yönelik saldırılardan  keyfi ve eziyet edici geçici görevlendirmeye genel toplu sözleşme kapsamındaki bir çok konu başlığı hiçbir şekilde dikkate alınmamış ve bunlarla ilgili teklif içeriğine yer verilmemiştir. Benzer şekilde hizmet kollarındaki yetkili sendikalar tarafından sunulan teklif metinleri üzerinden bir rdeğ4erlendirme yapılarak hizmet kollarına yönelik bir teklif içeriği de oluşturulmamıştır.

Bu bakımdan Kamu İşvereninin teklifi sonrasında ne makul ne de makbul bir teklif var sadece malul bir teklif var dedik. Zira bu teklif  içerdiği oranlar boyuyla yetersizlikle ve adaletsizlikle maluldür. Bu teklif Yeni Türkiyeyi görme Büyük Türkiyeyi yansıtma Güçlü Türkiyeyi yaşatma noktasında maluldür. Bu teklif refahı tabana yayma gelir dağılımında adaleti sağlama açısından maluldür. Bu teklif Türkiyenin kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak cüssesi alın terinin hakkını teslim edecek bütçesi yok  cümlesine inanmamızı beklemek nedeniyle fikren ilmen ahlaken maluldür. Bizler kamu görevlilerinin standardını yükseltecek dertlerini küçültüp bitirecek teklif beklerken karşımıza çıkan teklif vaat ettiği standart düşük ürettiği skandal büyük  niteliktedir. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk toplu sözleşmesinin imzaya çağıran bir içerikle yürütülmesini beklerken nizaya ve sahaya çağıran bir teklifle karşılaştık. Bu teklifin tamamlanmaya ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı var. İşveren ve emek kesimini birbirinden uzaklaştıracak bu teklifi bir kenara koyup uzlaşmayı sağlayacak yeni bir teklif için yeterli zaman bu teklifin maliyetini karşılayacak bütçede imkan var olduğuna inanıyoruz. B:iz eski Türkiyenin vehimlerinden beslenen değil Yeni Türkiyenin güvenine yaslanan bir teklif istiyoruz. Türkiyenin gücüne bizim kadar inanılırsa Türkiyenin büyüklüğüne bizim kadar itibar edilirse

Türkiyenin yeni paradigmal çerçevesi bizim gibi anlaşılırsa  anlaşmamızda adil paylaşmamızda birlikte ve huzur içerisinde yaşamamızda çok daha kolay karşılanacaktır.

Biz örgütlü gücümüzü yetersiz tekliflere tepki vermekten kaçınmayız. Fakat biz örgütlü gücümüzü için değil hak ettiğimizi bize teslim edecek teklifleri takdir etmek için kullanmak istiyoruz. Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz. Türkiyeye inanıyor ve Türkiyenin gücüne itibar ediyoruz.

Memur-Sen .  İl temsilciliği olarak ilimizdeki Memur-Sen teşkilatlarıyla birlikte toplu sözleşme sürecini yakından takip etmeye bizleri memnun edecek her konuda destek üzecek ve gerecek her konuda tepki vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Diğer taraftan ilimizdeki parti yöneticilerinin belediye başkanlarının özellikle iktidar partisine mensup milletvekillerinin  toplu sözleşme noktasında sorumluluk almalarını Hükümet kanadına yönelik baskı ve beklenti iradesi oluşturmak noktasında bizlerle birlikte hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Emeğin hakkının verilmesi noktasındaki niyet ve gayretlerimizde bereket irade ve çalışmalarımızda örgütlü güçten neşet eden kudret temenni ediyoruz açıklamalarında bulundu.

18 Ağustos 2019 - Sağlık


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak CT Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan CT Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

01

Şerafettin - Eeeeeee ne yaarsın bu iş Böyle yalakalık yapmıyacaksın dik durucan. ...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Ağustos 18:51

Nevşehir Markaları

CT Haber, Nevşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (505) 453 50 40
Reklam bilgi


Anket Nevşehir İçin Hangi Milletvekili Daha Çok Çalışıyor ?