İl Özel İdaresi Şubat Ayı Kararını Açıkladı

Nevşehir İl Özel İdaresi 2024 Yılı Şubat ayı Gündemini açıkladı.

Nevşehir İl Özel İdaresi 2024 Yılı Şubat ayı Gündemini açıkladı.

Şubat Ayı Kararlarına Ait Basın Bülteni:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Merkez İlçe, Boğaz Köyü, 136 ada 105 nolu şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 05.02.2024 tarihli birleşimde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

2- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Merkez İlçe, Boğaz Köyü, 127 ada 4 nolu şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 05.02.2024 tarihli birleşimde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3- İl Özel İdaresi 2024 ve İzleyen İki Yıl Bütçesinden eğitim harcamalarında kullanılmak üzere ayrılan 5.000.000,00 TL payın eğitim yatırımlarında kullanılabilmesi için Hizmet Binaları-İlköğretim Okulu Yapımı harcama kalemine aktarılmasına. İl Genel Meclisinin 06.02.2024 tarihli birleşimde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

4- 5302 Sayılı Kanunun 17. Maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği, İl Genel Meclisinin 03.01.2024 tarihli toplantısında oluşturulan Denetim Komisyonunca tanzim edilen rapor, 06.02.2024 tarihli birleşiminde İl Genel Meclisinin bilgisine sunuldu.

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Avanos İlçesi, Akarca Köyü, 123 ada 7 nolu şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 07.02.2024 tarihli birleşimde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

6- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Avanos İlçesi, Akarca Köyü, 165 ada 10 nolu şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 07.02.2024 tarihli birleşimde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Avanos İlçesi, Akarca Köyü, 165 ada 3 nolu şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 07.02.2024 tarihli birleşimde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Merkez İlçe, Balcın Köyü, 125 ada 15 nolu şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 07.02.2024 tarihli birleşimde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

9- Avanos İlçesi, Akarca Köyü 169 ada 69 nolu şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 08.02.2024 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

10- Nevşehir İli, Merkez İlçe, Güvercinlik Köyü 688, 1057, 690, 894 ve 932 nolu şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 08.02.2024 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

11- Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Tepeköy Köyü 111, 56, 57, 58 ve 59 nolu şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 08.02.2024 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

./..

-2-

12- 5302 sayılı Kanunun 10. Maddesinin (f) fıkrası gereği, aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü adına bedelsiz devrinin yapılmasına.

KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ YAPILAN YOLLAR

NEVŞEHİR

İlçesi

Mahallesi / Köyü

Ada No

Parsel No

Yüz Ölçümü (m2)

Pay Oranı

Cinsi

 

 

MERKEZ

KASAPOĞLU

338 / 45

34

299,6

3/4

Yollar

Kendi Kullanımında

Kamulaştırma

MERKEZ

KASAPOĞLU

338 / 45

33

1331,32

3/4

Yollar

Kendi Kullanımında

Kamulaştırma

MERKEZ

KASAPOĞLU

338 / 45

40

1874,21

1/1

Yollar

Kendi Kullanımında

Kamulaştırma

MERKEZ

KASAPOĞLU

338 / 45

43

2278,9

1/1

Yollar

Kendi Kullanımında

Kamulaştırma

MERKEZ

AFETEVLERİ

141 / 17

11

43,17

1/1

Yollar

Kendi Kullanımında

Kamulaştırma

MERKEZ

GÜVERCİNLİK

0 / K33D25B

1851

1383,15

1/1

Yollar

Kendi Kullanımında

Kamulaştırma

MERKEZ

GÜVERCİNLİK

0 / K33D25B

1890

1686,66

1/4

Yollar

Kendi Kullanımında

Kamulaştırma

İl Genel Meclisinin 08.02.2024 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

13- İller Bankası Genel Kurul toplantısında İlimiz İl Özel İdaresini temsilen katılmak üzere İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz DİNÇ’ e yetki verilmesine. İl Genel Meclisinin 08.02.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

14- İl Özel İdaresi sorumluluk sahasındaki yollarda kazı yapılarak her türlü teçhizin geçirilmesi için izin ve ceza bedellerinin, 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin (o) bendi hükmü gereği, 2024 yılı için; -Sulama Amaçlı Çiftçilerin teçhizinin geçme ve yol tamir bedeli olarak 7,850,00 TL, izinsiz geçmeleri halinde 23.500,00 TL, -Şirketler veya Şahısların Ticari amaçlı boru geçirme ve yolun tamir bedeli olarak 15.700,00 TL, izinsiz geçmeleri halinde 47.000,00 TL olarak güncellenmesine. İl Genel Meclisinin 09.02.2024 tarihli birleşiminde üyeler; Ömer CERİT, Enver TÜRKMEN. Yücel YILMAZ, Özdemir ŞİMŞEK ve Osman KILINÇ’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile karar verildi.

15- Kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamak üzere, 2024 yılı roadmiks birim fiyatının 3.000,00 -TL (1 ton 3.000,00 TL) olarak belirlenmesine. İl Genel Meclisinin 09.02.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

16- Nevşehir Kapalı Cezaevi Çardak yolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası neticesinde Davacı Arzu DEMİR tarafından Davalılar Ali Osman GÜLEÇER, Arif CEYLAN ve İl Özel İdaresi aleyhine açılan dava sonucunda Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.11.2023 tarihli, E.2022/73 ve K.2023/663 sayılı kararı ile İdare aleyhine tazminata hükmedilmiş ve davacı tarafından hükmedilen tazminatın tahsili için Beypazarı İcra Dairesinin E.2024/74 numarasıyla icra takibi başlatıldığı, tehiri icra talebine esas olmak üzere dosya hesabına göre hükmedilen tazminat tutarına icra dosyasına depo edilmesi veya yeterli miktarda taşınmazın teminat gösterilmesi gerektiği bildirilmektedir. Söz konusu talebin red edilmesine. İl Genel Meclisinin 09.02.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

17- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Emek Mahallesi, 201 ada 1 parselde kayıtlı 916,88 m2 yüzölçüme sahip "Bir Katlı Kaymakam Lojmanı, Müştemilatı ve Arsa" niteliğindeki taşınmazın 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi hükmü gereği satılmasına. İl Genel Meclisinin 09.02.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

18- İlimiz, Merkez İlçe, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan taşınmaz maliklerinden Seyfi ŞAHBAZ adına kayıtlı tapunun 2313 ada 11 numaralı parselde kayıtlı 4769.42 m² yüzölçümlü arsa (ilkokul) vasıflı taşınmazda kendi adına tekabül eden 13.91 m² (7/2400) kısmını okul arsası olarak kullanılmak üzere 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin (g) bendi hükmü gereği İl Özel İdaresi adına bedelsiz devrinin kabul edilmesine. İl Genel Meclisinin 09.02.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

19 Şub 2024 - 15:32 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Cesur ve Tarafsız Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Cesur ve Tarafsız Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Cesur ve Tarafsız Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Cesur ve Tarafsız Haber değil haberi geçen ajanstır.


Kapadokya'nın Marka İşletmeleri

Kapadokya Bölgesindeki Marka İşletmeler Burada

+90 (384) 213 50 40
Reklam bilgi


Anket Nevşehir SAADET Partisinde Kimi Milletvekili Olarak Görmek İstersiniz?