Evlat Nöbeti Çalıştayı Bildirgesi Okundu

Medya platformu ve MİSMED Sosyal Medya Derneği tarafından, terörizme karşı annelerin evlat acısını, feryadını ve yürekli direnişini dünya gündemine taşımak için yapılan çalıştayın bildirgesi Diyarbakır'da açıklandı.

Video için play'e tıklayın

Medya platformu ve MİSMED Sosyal Medya Derneği tarafından, terörizme karşı annelerin evlat acısını, feryadını ve yürekli direnişini dünya gündemine taşımak için yapılan çalıştayın bildirgesi Diyarbakır'da açıklandı.

MİSMED ve Medya Platformu, sivil inisiyatif süreci çerçevesinde 17 Ağustos'ta İstanbul'da Evlat Nöbeti Aileleri, Diyarbakır Anneleri Çalıştayının sonuç bildirgesi Diyarbakır'ın Sur ilçesi tarihi Kurşunlu Camisi önünde açıklandı. Çalıştayın sonuç bildirisini Evlat Nöbeti Aileleri Çalıştayı Koordinatörü Doç. Dr. Adem Palabıyık okudu. Palabıyık, çalıştayın evlat nöbeti tutan ailelerle alakalı Türkiye'de yapılan akademik ve bilimsel çalışma olduğunu söyledi.

Çalıştay ile ilgili bunun bir direniş göstergesi olduğunu belirten AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "İnşallah Diyarbakır Annelerimizin yanında hep beraber olarak bu mücadeleye devam ederek, hem başta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hem de Diyarbakır Annelerimizin bu kutsal direnişiyle beraber bu ülkenin topraklarından terörü, teröristi hepsini söküp atacağız inşallah hep beraber. Mutlu huzurlu bir şekilde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Düzenlenen çalıştayın sonuç bildirgesinde ise, "

17 Ağustos 2022 tarihinde, Mismed Sosyal Medya Derneği ve Medya Platformu tarafından İstanbul'da düzenlenen, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nin de ev sahipliği yaptığı Evlat Nöbeti Aileleri Çalıştayı, yerel-ulusal-uluslararası ajans ve basının yoğun ilgisiyle birlikte başarıyla tamamlanmıştır. Evlat Nöbeti Aileleri Çalıştayı’nın asıl maksadı hasıl olmuş ve Diyarbakır Anneleri ile başlayarak tüm yurda yayılan ve Berlin ile Amsterdam gibi Avrupa ülkelerinin başkentlerine de ulaşan Annelerin feryadı, akademik ve bilimsel anlamda karşılığını bulmuştur. Evlat Nöbeti’nin ele alındığı ulusal çalıştayımızda toplam altı oturum düzenlenmiş, her oturumda üç ila beş isim söz almış, toplamda yirmibeş katılımcı sunum yapmış ve her oturum için önemli konu başlıkları tespit edilmiştir. Konu başlıkları içerisinde;
-Evlat Nöbeti Aileleri Yeni Bir Toplumsal Özne olarak ifade edilmiş,
-Evlat Nöbeti Aileleri’nin Duygusal Emek Kavramındaki süreci vurgulanmış,
-Evlat Nöbeti Aileleri, Medya Sosyolojisi bağlamında tartışılmış,
-Evlat Nöbeti Aileleri’nin Aidiyet, İnanç ve Mücadeleleri vurgulanmış,
-Evlat Nöbeti Ailelerinin Sosyolojik Profili çizilmiş, ve
-Evlat Nöbeti Ailelerinin Teröre Karşı Direnişi, Terör Sosyolojisi bağlamında ele alınmıştır.
Evlat Nöbeti Aileleri çalıştayının ele aldığı başlıklar neticesinde, Evlat Nöbeti Ailelerini akademik camiaya kazandırmanın ve akademinin araştırma öznesi haline getirmenin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Çalıştayımız, bundan sonra yapılacak olan akademik ve bilimsel çalışmalara katkı sunma anlamında önemli bir referans noktası olacaktır. Bugün, Diyarbakır Kurşunlu Cami önünde yapılacak olan bilimsel taslak sonuç metni de bu bağlamda önemlidir. Çünkü Evlat Nöbeti Aileleri artık sadece siyaset sosyolojisinin değil gündelik hayat sosyolojisi ve akademik disiplinin de araştırma öznesi haline gelmiştir. Bu taslak, sonrasında bilimsel ve akademik hüviyet kazanacak basılı bir metin haline de getirilecektir. Bu bağlamda, icra edilen Evlat Nöbeti Aileleri Çalıştayı’nın taslak sonuç maddeleri şunlardır;


Evlat Nöbeti Aileleri Çalıştayı, akademik camiaya ve toplumsal sürece aşağıdaki ilkeleri taslak sonuç olarak sunmuştur;
1-Evlat Nöbeti Aileleri planlanmış ve örgütlü bir hareket değildir. Doğal, kendi seyrinde devam eden ve spesifik olarak ortaya çıkarak, sonradan işlevselleşen bir harekettir.
2- Evlat Nöbeti Aileleri kimlik üstü bir bağlama sahiptir. Hiçbir ailenin kendisini yalıtıcı bir kimlikle ifade etmediği, tam tersine bütünleştirici bir kimlik vurgusu yaptığı anlaşılmıştır.
3-Evlat Nöbeti Aileleri, annelik ve babalık habitusu üzerinden süreci devam ettirmektedir. Bu kavramlar Evlat Nöbeti Aileleri’nin doğallığını ortaya koymakta ve Ailelerin çocuklarına sahip çıkma içgüdülerinin, siyasetten bağımsız bir işleve sahip olduğunu ortaya koymuştur.
4- Evlat Nöbeti Aileleri sayesinde annelik ve babalığın siyaset üstü kavramlar olduğu anlaşılmıştır. Her iki kavram da kendi başlarına anlamlı ve bütüncüldür ama aile olmanın niteliği annelik ve babalık üzerinden okunmalıdır ve aile, siyasi bir figür değildir. Evlat Nöbeti Aileleri’nin, Diyarbakır’dan diğer illere taşması, anneliğin ve babalığın bölge nezdinde de siyaset üstü bir kavram olarak kabul gördüğünün ispatıdır.
5-Evlat Nöbeti Aileleri yerellik ve masumiyet içeren bir harekettir. Ailelerin alanları “çadır”larıdır ve aileler, terörizme "çadır" ile birlikte kazandıkları toplumsal sermaye ile meydan okumaktadırlar.
6-Evlat Nöbeti Ailelerinin ortaya koyduğu pratik süreç artık yeni bir toplumsal harekettir. Ve dünyada ilk defa, bir kadın hareketi terörizme karşı direnç göstermiş ve başarılı olmuştur.
7-Çalıştay, Evlat Nöbeti Aileleri ile alakalı olarak yapılacak olan akademik ve bilimsel çalışmaların yanı sıra ailelere dair belgesellerin yapılması ve konunun hikayeleştirilmesi, sürecin daha iyi anlaşılmasına ve sürecin toplumsallaştırılmasına katkı sağlayacaktır.
8-Evlat Nöbeti Ailelerinin duruşu, tarihsel ve toplumsal hafızanın en mühim ispatıdır. Evlat Nöbeti Aileleri’ni farklı toplumsal hafızaya hapsetmek isteyen taraflara, Evlat Nöbeti Aileleri’nin terörizme karşı protest bir duruşunun olduğu hatırlatılmıştır.
9-Evlat Nöbeti Aileleri için Diyarbakır halkının daha fazla süreci desteklemesi, ortak hafızayı sahipsiz bırakmaması ve şiddetle sağlanamayacak bir huzurun ancak bu şekilde sağlanacağı vurgulanmıştır.
10- Evlat Nöbeti Aileleri çalıştayı göstermiştir ki, İslam bölgedeki en önemli olgudur ve yapı taşıdır. İslam, bölgenin çimentosudur ve halkı bir arada tutan en önemli bağdır. İslam dini gençlere iyi öğretilmeli ve gençler İslam’ı bizatihi yaşamalıdır.
11-Evlat Nöbeti Aileleri çalıştayı göstermiştir ki, ilme dayalı bir tarih felsefesi ile değiştirilmek istenen toplumsal olgular, birlikte verilecek mücadeleler ile kazanılabilir. Zamanın ve mekanın üzerinde ve ötesinde, mücadelenin belirleyici olduğu mottosu Evlat Nöbeti Aileleri çalıştayının önemli yansımasıdır.
12-Evlat Nöbeti Aileleri çalıştayı özellikle ailelerin sivilliğinin ve yerelliğinin korunmasından yana bir sonuç elde etmiştir. Bu yeni toplumsal hareketin siyasallaşmaması ve kendi köklerinden beslenmeye devam etmesi olmazsa olmazdır.
13-Evlat Nöbeti Aileleri çalıştayı göstermiştir ki, gündelik hayatın yaşanabilir hale gelmesi için en fazla emeği kadınlar vermektedir. Hem doğu hem de batı toplumlarında kadınların toplum içindeki statüleri mücadelecidir ve annelikten daha güçlü bir duygusal bağ yoktur. Ailelerin emeği, duygusal emektir.
14-Evlat Nöbeti Aileleri çalıştayı ortaya koymuştur ki, toplumsal meselelere dahil olmak muhakkak bir siyasi otoritenin kanaatinden sonra olmamalıdır. Eğer sorun toplumsal bir bağlamda sürüyorsa, sivil inisiyatiflerin mevcut soruna yönelik sosyolojik çözüm önerileri sunmasının yolları aranmalıdır.
15-Evlat Nöbeti Aileleri çalıştayı göstermiştir ki, Çözüm Süreci oldukça önemli bir toplumsal kırılmadır. Bölge halkını sosyolojik sorunlara rağmen umutlandırmıştır ve Diyarbakır Anneleri de, bu süreçten beslenen ve büyüyen niteliğe sahiptir.
16-Evlat Nöbeti Aileleri çalıştayı göstermiştir ki, ülkemizde medya, Evlat Nöbeti Aileleri ile alakalı yeterince haber yapamamakta ve ilgiyi çekememektedir. Dolayısıyla medya sosyolojisi bağlamında Evlat Nöbeti Aileleri daha fazla gündemde tutulmalı ve sadece medya ayağı değil, medyanın toplumla ilişkisi üzerinden yeniden tanımlanmalıdır.
17-Evlat Nöbeti Aileleri çalıştayı, kaostan beslenen siyasi yapıların ve bileşenlerinin kaos sona erdiği takdirde sona ereceklerini ve bir daha asla varolamayacaklarını net bir şekilde ispatlamıştır. Çünkü aileler, nöbet sürecinde evlatlarını kaostan kurtarmışlardır.
18-Evlat Nöbeti Aileleri Çalıştayı, terörün ve terörizmin özellikle uluslararası kodlar ve desteklerle hareket ettiğini ve tam da bu sebepten, Evlat Nöbetinin özellikle uluslararası bağlamda ele alınması gerekliliği ile birlikte iletişim ağının uluslararasılaştırılmasının ivedi olarak hayata geçirilmesini zorunlu kılmıştır.
19-Evlat Nöbeti Aileleri çalıştayı, özellikle bölgedeki bütün toplumsal yapılardan ailelere ciddi bir desteğin olduğunu ve Nöbetteki Ailelerin yerel dinamikler tarafından da kabul gördüğünü ispatlamıştır. Artık Evlat Nöbeti Aileleri bölge halkı tarafından tam anlamıyla benimsenmiştir.
20-Evlat Nöbeti Aileleri çalıştayı, terörizm ve bileşenlerinin sona erdirilmesi için Evlat Nöbeti’nin oldukça önemli bir sosyolojik kırılma yarattığını ve yıllardır kırılamayan korku kalıplarının Evlat Nöbeti Aileleri sayesinden parçalandığının rasyonel zeminini ortaya koymuştur.
21-Evlat Nöbeti Aileleri çalıştayında, özellikle sivil toplum kavramının bölgedeki gücünü birkez daha ortaya koyulmuş ve sivil sürecin siyasallaşmaması gerekliliğinin altı çizilmiştir.
22- Evlat Nöbeti Aileleri çalıştayında, ülkemizin terörün tüm bileşenlerine karşı verdiği başarılı mücadelenin Evlat Nöbeti Aileleri’nin güçlenmesine katkı sağladığı ve süreci hızlandırdığı özellikle vurgulanmıştır.
23- Evlat Nöbeti Aileleri çalıştayı, akademide önemli tartışmaların merkezinde yer alan cinsiyet tartışmalarına en güçlü cevabı vererek, kadının özellikle bölgedeki toplumsal kodlarını kırdığını mücadeleci bir yaklaşımla ortaya koymuştur.
24- Evlat Nöbeti Aileleri çalıştayı, ailelerin yaşadığı acıların paylaşılması adına, toplumsal bir reaksiyon oluşturulması için biyografik hikayelerin kayıt altına alınmaya başlanması ve sadece Türkçe değil birçok dilde yayınlanması gerekliliğini vurgulamıştır. Böylelikle paylaşılan acılar daha az can yakacak ve toplumsallaşacaktır.
25-Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Raporu gibi birçok uluslararası raporlarda da ifade edilen çocuk kaçırma, terör örgüte eleman temin etme ve teröröizmi yaşatma gibi eylemler veya girişimler, özellikle Evlat Nöbeti Ailelerinin kararlı duruşu ile dünya kamuoyuna duyurulmuş ve terör örgütünün her türlü hain girişimlerine karşı etkin bir toplumsal mücadele ortaya konulmuştur." ifadeleri yer aldı.

23 Ağu 2022 - 22:07 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Cesur ve Tarafsız Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Cesur ve Tarafsız Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Cesur ve Tarafsız Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Cesur ve Tarafsız Haber değil haberi geçen ajanstır.


Kapadokya'nın Marka İşletmeleri

Kapadokya Bölgesindeki Marka İşletmeler Burada

+90 (384) 213 50 40
Reklam bilgi


Anket NEVŞEHİR'İN BELDELERİ ARASINDA EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI SİZCE KİM?