Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinden YKS Değerlendirmesi

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğretmenleri18 Haziran 2022 Cumartesi günü TYT ve 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılan AYT sınav değerlendirmeleri yaptı.

+6
Haber albümü için resme tıklayın

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğretmenleri18 Haziran 2022 Cumartesi günü TYT ve 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılan AYT sınav değerlendirmeleri yaptı.

Altınyıldız Kolejinden yapılan açıklamada;

"Altınyıldız ailesi olarak, her yıl büyük başarı gösteren öğrencilerimizin 2022 Üniversite sınavlarında yine Nevşehir’in ve Türkiye’nin gururu olacak başarılar kazanacaklarından dolayı mutluyuz, gururluyuz.

Türkiye’nin örnek okulu Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi, öğretmen zümre başkanlarımız koordinasyonunda Öğretmen kadromuz; 18 Haziran 2022 Cumartesi günü TYT ve 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılan AYT’de yapılan sınav değerlendirmelerini paylaşmıştır.

2022 TYT TÜRKÇE

2022 TYT Türkçe'de 4 tane sözcükte anlam, 2 tane cümlede anlam, 27 tane paragrafta anlam, 2 tane yazım kuralları, 2 tane noktalama işaretleri, bir tane sözcük türleri, bir tane ekler ve bir tane de cümlenin ögeleri olmak üzere 40 soru sorulmuştur.

2022 TYT Türkçe sınavının en dikkat çekici yönü yeni nesil soru tarzı olarak nitelendirilen “Diyalog, iki metnin karşılaştırılması, cümle birleştirme” tarzı sorulara yer verilmediği görülmüştür. Bu yönüyle eski ÖSS tipi soruları hatırlatmaktadır. Sınav 2021 TYT'den bu açıdan farklılık gösteriyor.

Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerinedir. ;Sözcükte anlam soruları söz dağarcığını ölçmeye dönük olduğu, cümlede anlam soru sayısının az olup onların da paragraf soru tarzına yakın anlam soruları olduğunu görmekteyiz.

Paragrafta anlam sorularında metinlerin uzunluğu ve kısalığının iyi ayarlanmış olduğunu söyleyebiliriz ancak paragraf sorularında çeldirici şıkların güçlü olduğunu ve öğrencilerimizin zaman harcadığını görmekteyiz. Dil bilgisi sorularının ses bilgisi, cümle türleri ve anlatım bozukluğu dışındaki konuların tarandığı ve dil bilgisi sorularının çok zor olmadığını görmekteyiz. Sonuç olarak; Türkçe sorularında anlam bilgisi sorularının daha belirleyici öneme sahip olduğunu bir kez daha görmekteyiz.

2022 AYT EDEBİYAT

2022 YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de yer alan Türk Dili ve Edebiyatı sorularında Divan edebiyatı ile ilgili sorular sınavın belirleyicisi olmuştur. Şiir bilgisi ile ilgili sorular edebiyat dönemleri ile paralel sorulmuş olup, Divan Edebiyatı ile ilgili kazanımlara son yıllarda karşılaştığımız sınavlarla benzer olarak ağırlık verilmiştir. Bu sınavda tüm edebi dönemlere ait kazanımların hemen hemen hepsinden soru sorulmuştur. Cumhuriyet döneminden sadece iki sorunun sorulması sınav ekseninin divan edebiyatı ve şiir bilgisine kaydığı yorumunu yapabiliriz.

Tanzimat, Servet-i Fünun ve milli edebiyat dönemlerinden birer soru yer almıştır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı döneminde yer alan destan döneminden bir soru sorulmuş olup ayrıca sınavda 6 tane anlama ve muhakeme yeteneğini ölçen paragraf sorularına yer verilmiştir.

Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde bilgiyi ölçen, analiz eden ve önceki yıla göre biraz daha ayırt ediciliği yüksek bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ZÜMRESİ

2022 TYT VE AYT MATEMATİK

2022 TYT Matematik testinde bir soru hariç sınavda yer alan soruların dili son derece açık ve net olup sorularda herhangi bir bilimsel hataya rastlanmamıştır.

2022 TYT Matematik testi 2020 TYT Matematik testine benzemektedir.

Matematik sorularına bakıldığında ise 2018 – 2019 – 2020 TYT Matematik testinde sorulan soruların birçoğunun ikiz sorularının bu yıl ki sınavda sorulduğunu söyleyebiliriz.

2022 TYT de 30 adet matematik ve 10 adet geometri sorusu sorulmuş, geometri sorularının matematik sorularına göre daha özgün olduğu görülmüştür. Ancak matematik sorularının büyük bir kısmının önceki yıllarda sorulan TYT soru metinlerinin çok az değiştirilerek, aynı mantık ve kurgu ile yazılmış birbirine çok benzeyen başka bir deyişle ikiz sorularının sorulmuş olmasından dolayı matematik testinin belirleyiciliğinin bu yıl AYT kısmına bırakılmış olduğunu anlıyoruz.

Geçen yıl ile bu yıl arasında zorluk seviyesi açısından belirgin bir fark oluşmuştur. Bu durum ölçme değerlendirme bakımından uygun değildir. Çalışan çocukların hepsi matematikte 40 soru işaretlemişler sürprizle karşılaşmamışlar. Görmedikleri konu soru tipi yok.

MATEMATİK ZÜMRESİ

2022 TYT- AYT TARİH

TYT Tarih soruları öğrencinin yorum yapmasını sağlayacak paragraf ağırlıklı sorular sorulmuştur. Bunun dışında öncüllü sorularda yer almıştır. Öğrencinin bilgiyi doğru bir şekilde yorumlayıp, analiz etmesini ölçen bir sınavdır. Sorular daha önceki TYT'ler gibi tüm sınıf düzeylerinden gelmiştir, sorularda açık net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

AYT tarih sorularında birkaç soru hariç genel olarak büyük bir sürpriz yaşanmamıştır. Daha önceki yıllarda olduğu gibi soruların büyük bir kısmı doğrudan bilgi gerektiren sorular olduğunu görmekteyiz. Bunun yanında kavram bilgisi, bilgileri bir araya getirerek yorum yapma becerisi gibi özellikleri gerekli kılan sorularda vardı.

TARİH ZÜMRESİ

2022 TYT- AYT COĞRAFYA

TYT Coğrafya hem bilgi hem yorum hem de harita bilgisinin yer aldığı sorulardan oluşmaktadır. Sorular uyguladığımız deneme sınavlarımız ve yayınlarımızla paralellik göstermektedir.

AYT Coğrafya soruları 11 ve 12 sınıf kazanımlarının yer aldığı müfredata uygun sorular bulunmaktadır. Coğrafi bilgilerin ve coğrafi sorgulama becerisine sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur.

COĞRAFYA ZÜMRESİ

2022 TYT- AYT KİMYA

2022 TYT Kimya soruları 4 tane 9. sınıf, 3 tane 10. sınıf müfredatında yer alan konulardan hazırlanmış ve yine önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorulmuştur. Kimya sorularında beklenilmeyen bir soru olmadığı görülmüştür. Soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğu görülmekte ve ayrıca soruların normal düzeyde bilgi ağırlıklı olduğunu saptamış durumdayız.

Öğrencilerimizin iyi çalışmalar sonucunda kimya sorularını çözebileceklerini ve iyi bir sonuç alacaklarından eminiz.

2022 AYT Kimya soruları önceki yıllarda olduğu gibi 11 ve 12 sınıf kimya kazanımlarından gelmiştir. 11. sınıf modern atom teorisi, gazlar, sıvı çözeltiler ve çözünürlük, kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal tepkimelerde denge ünitelerinden toplam 8 soru; 12 sınıf kimya, elektrik ve organik bileşikler ünitelerinden 5 tane soru sorulmuştur.

Soruların açık ve anlaşılır olduğu görülmüştür. 2020 AYT’yi anımsatan bu sınavdaki sorular alan bilgisi ve bu bilginin kullanımına yönelik analitik beceriler isteyen bir tarzda gelmiştir.

Sonuç olarak; 2022 AYT Kimya soruları 11 ve 12. sınıfların ünitelerinde yer alan kazanımlardan oluştuğu için öğrencilerimizin sıkça karşılaştığı soru tiplerinden olması nedeniyle sınavın normal bir zorluk derecesinde olduğunu göstermektedir.

KİMYA ZÜMRESİ

2022 TYT - AYT BİYOLOJİ

Biyoloji TYT soruları çok kolay ve müfredata uygundu tüm konulardan sorulara yer verilmiştir. Geçen senelere göre daha kolay ve çözülebilir durumdaydı.

Biyoloji AYT soruları bilgiye dayalıydı çalışan öğrenci için çok uygun bir sınavdı. Geçen yıllara göre daha kolaydı ama kolay, orta ve zor sorulara yer verilmişti. Müfredata çok uygun bir sınavdı. Okulumuzdaki taramalardan benzer çok soru vardı.

BİYOLOJİ ZÜMRESİ

2022 TYT- AYT FİZİK

TYT Fizik soruları orta derecede ve müfredata uygun gelmiştir. Geçen senelere göre yaklaşık aynı durumdadır. Bilgi ve mantık yürütme soruları vardı.

Fizik soruları bilgiye dayalı sorulardır. Genelde 12. sınıf ve 11. sınıf konularından müfredata uygun sorulardır, bilgiye dayalı olduğu için çalışan öğrenciye kolay sorulardır. Geçen seneki sorularla yaklaşık aynıdır, özellikle derse devam eden öğrenciler soruları yapmışlardır. Derste hepsi anlatılmış ve yazdırılmıştır.

FİZİK ZÜMRESİ

2022 TYT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Öğrencilerin bilgi birikimlerinin ölçüldüğü anlayış ve yorum kabiliyetlerinin değerlendirildiği, anlaşılmıştır. Ayrıca sorularda ünitelerle işlenen ana konuların değerlendirildiği görülmüştür. Hem bilginin, hem anlayış ve yorum seviyesinin ölçüldüğü sorulara yer verilmiştir. Bilgi, Allah’ın varlığı, zat ve sıfatları iman ve ibadetlerin önemi ve etkileri, sosyal konular, sanat ve kültürel sorulara yer verildiği anlaşılmıştır.

Öğrencilerimizin; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularına rahatlıkla ve başarıyla cevap verdikleri, soruların açık net ve anlaşılması kolay sorular olduğu tespit edilmiştir.

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ ZÜMRESİ

2022 TYT FELSEFE

2022 Felsefe soruları akıl yürütmeye dayalı yorum yapma yeteneğini ölçen aynı zamanda dikkatli bir şekilde okunması gereken sorular olarak sorulmuştur. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi gerektiren, kısmen bilgiye dayalı sorular orta düzeyde zorluk derecesindedir.

FELSEFE ZÜMRESİ

20 Haz 2022 - 12:17 - Eğitimgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Cesur ve Tarafsız Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Cesur ve Tarafsız Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Cesur ve Tarafsız Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Cesur ve Tarafsız Haber değil haberi geçen ajanstır.


Kapadokya'nın Marka İşletmeleri

Kapadokya Bölgesindeki Marka İşletmeler Burada

+90 (384) 213 50 40
Reklam bilgi


Anket NEVŞEHİR'İN BELDELERİ ARASINDA EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI SİZCE KİM?