Ürgüp HEM'de Yönetici Gelişim Planı Hazırlandı  

NEVŞEHİR(MHA) Ürgüp Halk Eğitim Merkezince günümüzde, değişimler ve gelişmeler dinamik bir süreç içerisinde hızla devam etmektedir. Eğitim alanında okullar da bu değişim, dönüşüm ve gelişmelerden etkilenmektedir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ise büyük oranda eğitim liderinin iletişim ve yönetişim becerilerine bağlıdır. Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz tarafından "Yönetici Gelişimi Planı"  (YÖGEP) hazırlandı.   

NEVŞEHİR(MHA) Ürgüp Halk Eğitim Merkezince günümüzde, değişimler ve gelişmeler dinamik bir süreç içerisinde hızla devam etmektedir. Eğitim alanında okullar da bu değişim, dönüşüm ve gelişmelerden etkilenmektedir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ise büyük oranda eğitim liderinin iletişim ve yönetişim becerilerine bağlıdır. Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz tarafından "Yönetici Gelişimi Planı"  (YÖGEP) hazırlandı.   

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde okul yöneticilerine yönelik ; mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Yönetici Gelişimi Programı (YÖGEP) eğitimleri Ürgüp Halk Eğitimi Merkezimizde 09.05.2022 / 13.05.2022 tarihleri arasında tamamlandı. 

Söz konusu program ile eğitim lideri okul yöneticileri; Eğitim yönetimi alanında kendilerini geliştirmeleri ve sürekli güncellemeleri,  Mevzuat bilgisi bağlamında görev, hak ve sorumluklarının farkında olmalarını, Eğitim-öğretim süreçlerinin iyi planlanmasında, bütün öğrencileri kapsayacak etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasında yetkinliklerini arttırmalarını,  Eğitim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilgili güncel bilgiler edinmelerini, Öğrencilerin ve öğretmenlerin gelişimini destekleyici bilgi, beceri ve tutum geliştirmelerini ve öğretmenlerin kapasitesinden ve yeterliliklerinden yararlanmalarını, Eğitim yöneticiliğindeki bilgi, birikim ve tecrübelerini meslektaşları ile istişare etmelerini ve paylaşmalarını, Millî, manevî, ahlâkî, insanî ve kültürel değerlerimizle ilgili farkındalıklarını arttırmak ve bu değerlerin eğitime yansımalarını gözetmelerini, Kültürel çeşitliliklerimizi ve eğitimle olan ilişkisini fark etmelerini,  

 Öğretmen, öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve iş birliği kurmalarındaki farkındalıklarını, Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalara katılmalarını, Okulda olumlu okul iklimi ve kurum kültürü, katılımcı demokrasi, iş birliği ve hoşgörü ortamı oluşturmalarını, 

Yönetimsel, finansal ve eğitimsel alanlarda çevreyle olan ilişkilerini geliştirmelerini, 

Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün eğitim politikaları, güncel öncelikleri ve yeni uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını, bu çerçevede okul misyonu ve hedeflerini belirlemelerini sağlamak hedeflendi.  

31 May 2022 - 14:13 - Yaşam