Geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği Sınavı Hakkında Önemli Duyuru 

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir merkez ve ilçelerinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde Hafızlık, 4-6 Yaş ve İhtiyaç Odaklı Kur'an Kurslarında ve 2023 yılı Yaz Kur'an Kurslarında Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur'an Kursu ve Camilerde ek ders ücreti karşılığı çalıştırılmak üzere Geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacak.  

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir merkez ve ilçelerinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde Hafızlık, 4-6 Yaş ve İhtiyaç Odaklı Kur'an Kurslarında ve 2023 yılı Yaz Kur'an Kurslarında Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur'an Kursu ve Camilerde ek ders ücreti karşılığı çalıştırılmak üzere Geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacak.  

Başvuru Şartları  

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak, İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Ön lisans veya İlahiyat fakültesi mezunu olmak, 2020 KPSS/DHBT sınavına girmiş ve en az 60 (Altmış) puan ve üzeri almış olmak. 4-6 yaş gurubu Kur'an Kursları için, 3. maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce yüz yüze çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde (Halk Eğitim Merkezi) yüz yüze çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak. Okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi (ön lisans)mezunu olanlar öncelikli olmak üzere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mezuniyeti ya da Başkanlığımızca kabul edilen sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak. Kur'an kursu Öğreticiliği yapmaya mani herhangi bir engeli bulunmamak. Sabıka kaydı (adli sicil-arşiv araştırma kaydı) bulunmamak. Erkek adaylar için Askerlik ile ilişiğinin olmaması. (Askerliğini Yapmış veya Tecilli Olması)  

Başvuru Şekli, Yeri 

2020 yılı KPSS (DHBT)'den 60 puan veya üzeri almış olan ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar, 24 Mayıs 2022 tarihinden 07 Haziran 2022 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Nevşehir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edecekler.  

Başvuru belgeleri eksik olan, duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan ve faks/mail/kargo/posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 07 Haziran 2022 Salı günü mesai bitiminden sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecek. 

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacak.  

Başvuru İçin Gerekli Belgeler  

Başvuru Formu (Müftülük internet sayfasındaki sınav duyurusu ekinden veya İl Müftülüğünden temin edilecek) T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi. (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış olan denklik belgesi) 2020 KPSS-DHBT sonuç belgesi. 

Hafızlık belgesinin aslı ve fotokopisi (Hafız olduğunu beyan edenler için) 04-06 yaş grubu öğreticiliği için; 4-6 yaş eğitimine ait belgenin aslı veya barkodlu e-devlet çıktısı. Başvuru için gerekli belgeler kontrol edildikten sonra asılları adaya iade edilecek. 1 Adet Fotoğraf (Tercihen Biometrik)  

Sınav İşlemleri  

Sınav 14.06.2022 Salı günü saat 09:00'da (Başvuru durumuna göre takip eden günlerde) Nevşehir İl Müftülüğünde yapılacak. Başvuru işlemlerinin duyuruda belirtilen tarihlerde hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapmış olmak. Başvuru yapan adaylar sınava gelirken TC Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı veya Ehliyetini yanında bulunduracaklar. İlan edilen tarihlerde sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecek.  

Görevlendirme İşlemleri  

Nevşehir İl Müftülüğü bünyesinde yapılan geçici Kur'an kursu öğreticisi sıralama sınavına katılmış ve başarılı olmak, Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmekte.  

Sözlü sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere görevlendirme yapılacak, ihtiyaç olması halinde başarı sırasına göre görevlendirmeye devam edilecek. Bu sınav, yeni bir düzenleme yapılmadıkça ek ders ücreti karşılığı 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren yapılacak geçici öğretici görevlendirmeleri için geçerli olacak. Görevlendirmeler mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana öncelik verilecek. Kendilerine görev teklif edilen ve görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedecekler. 

30 May 2022 - 13:49 - Eğitim