"Gelecek Tarımda, Gelecek Tarıma Dayalı Sanayide, Gelecek Tarım Turizminde!"

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Şahin Demirbağ, CT Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu.

Büyütmek için resme tıklayın

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Şahin Demirbağ, CT Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin mevcut tarımsal faaliyetlerini ve turizm potansiyelini kullanamamasını eleştiren Şahin Demirbağ, tarım ve turizmi birleştirerek yeni bir potansiyel istihdam şekli oluşturulabileceğini söyledi.

" Türk Tarımı Rekabet Edemeyen Bir Konuma Getirilmiştir"

"Türk Tarımı, yanlış politikalar neticesinde yüksek maliyetle üretim yapmaya çalışan, dünya piyasalarında rekabet edemeyen bir konuma getirilmiştir." diyen Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda tarımsal verimliliği, üretici geliri ve kendine yeterliliği düşük, dışa bağımlılığı yüksek, istikrarsız, plansız, kayıtsız ve potansiyel zenginliklerden faydalanamayan, bunu üretime, zenginliğe dönüştüremeyen bir durumda olduğunu belirtti.
Memleket Partisi olarak, Tarım, Tarıma Dayalı sanayi ve Tarım (kırsal-Agro) Turizminin öncelikli sektörleri olduğunu söyleyen Demirbağ, "Politikalarımız, artan nüfusun beslenme ihtiyacının karşılanmasını; üretimde riskin azaltılmasını, gıda güvenliğinin sağlanmasını; toprak ve su varlığının geleceği gözeten biçimde akılcı kullanımını; tarımda çalışanlara yeterli ve düzenli gelir ve refah temin edilerek kırsal kesimin kalkındırılmasını; dış ticaretin geliştirilmesini ve kendine yeterlilik oranının yükseltilmesini amaçlamaktadır." dedi.

"Yerelde Üretip Yerelde Tüketmezsek Ciddi Sıkıntılar Yaşarız"

"Yerelde üretip yerelde tüketmezsek kendi yaşamımızı sürdürme konusunda ciddi sıkıntılar yaşarız. Kırsaldaki üretim ve yaşam biçimlerini, tabiat ve kültür varlıklarını korumak için, geleneksel zanaat ve el sanatları, tarımsal turizm, coğrafi işaretli ürünler, bağcılık, arıcılık, balıkçılık gibi geleneksel üretim ve saklama bilgisini gelecek kuşaklara taşıyacak girişimleri kapsamlı olarak partimiz tarafından destekleyeceğiz." diye konuşan Demirbağ, "Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi dönüşümünün sağlanması için özellikle küçük aile işletmelerinin desteklenmesi, kırsal turizmin geliştirmesi, kırsalda geleneksel gıda, tarım ürünleri ve el sanatları üretiminin artırılması ve çeşitlendirilmesi, topyekün bir “Kırsal kalkınma ve kırsaldan başlayan bir planlama” ile mümkün olacaktır." diyerek Kırsal alanların önemini bir kez daha vurguladı.

Tarım ve turizmi bir araya getiren tarım turizmi (Kırsal turizm, eko turizm) sayesinde, ek gelir sağlayarak kırsaldan kente göçü engellemek, köylerin tarihsel dokusunu muhafaza ve restore ederek koruma amaçlarını da hedeflemekte olduklarını belirten Başkan Yardımcısı, "Burada, yerel mutfak kültürleri gelişmekte, farklı insan ve kültürleri tanıma ve yaşatma olanağı doğmakta, doğal ve kültürel değerlerin korunarak kullanılması bilinci oluşmaktadır." dedi.

"Ülkemizde Tarım Turizmi de Büyük Bir Potansiyele Sahip"

Son olarak, "Her çiftçinin turizmci olması beklenmemekle birlikte, ülkemizde de bu tür politikaların geliştirilebilmesi için tanıtım ve eğitim faaliyetlerine yönelik organizasyonların oluşturulması konularda dünyadaki bazı ülkelerde yapılan uygulamalar gibi desteklenip, teşvik edilmesini sağlayacağız. Ek olarak da özellikle çiftlikler konusunda “aileye yönelik çiftlikler, yürüyüş turizmine yönelik çiftlikler, bisiklet turizmine yönelik çiftlikler, organik tarım çiftlikleri, binicilik çiftlikleri, engelsiz tatil çiftlikleri, alerjisi olanlara yönelik tatil çiftlikleri, şarap çiftlikleri, yayla çiftlikleri, iklim kürü çiftlikleri ve sağlık çiftlikleri gibi temalaşma yoluna gidilmesi önemlidir." diyen Demirbağ, ülkemizde sadece deniz, güneş, kum, tarih ve inanç turizmi değil, tarım turizminin de büyük bir potansiyele sahip olduğunu tekrar vurguladı.

22 Nis 2022 - 11:59 - Siyaset