• NEVÜ’den, Af Kanunu Hakkında Duyuru
    NEVÜ’den, Af Kanunu Hakkında Duyuru

    18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78. inci maddesi gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (18.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar) ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu / Enstitü Müdürlüklülerine şahsen veya noter vekaleti ile başvuru yapmaları gerekiyor.